Bizi takip edin
|
EN

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

DGS Yüz-yüze Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Yüz yüze kayıtlar 18-19-20 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 

ÖĞRENCİ NUMARASINI EDİNME

Öğrenci numaraları T.C. kimlik numarası ile https://oasis.izmirekonomi.edu.tr/site/login-registration linkinden öğrenilebilir.

 

DGS İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN

 • E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi veya Aslı yanında olmak kaydıyla ön lisans diplomasının fotokopisi veya ön lisans diplomasının aslı gibidir onaylı sureti.
 • Mezun olunan Meslek Yüksekokulu’na ait e-devlet üzerinden alınan transkript.
 • Mezun olunan Meslek Yüksekokulundan alınacak ders içerikleri linki, (Üniversitemiz Yüksekokul programlarından mezun olan öğrencilerin ders içeriği linki alması gerekmemektedir.)
 • Önlisansta yapılan stajın sayılmasını talep eden öğrenciler staj evraklarını da ilgili fakülte'ye iletilmesi gerekmektedir.
 • Aslı yanında olmak kaydıyla Nüfus cüzdanı fotokopisi kayıt sırasında Aslı gibidir yapılacaktır. Aslı yanında olmayanlar (Muhtar veya Noter onaylı) nüfus cüzdanı fotokopisi getirecektir.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı, her fotoğrafın arkasına ad ve soyad yazılmalıdır.
 • Eğitim ücretinin yatırılmış olduğunu gösterir belge.
 • Üniversitemiz web sayfasında https://oasis.izmirekonomi.edu.tr/site/login-registration adresinde yer alan “Online Form” ,“Ögrenci Bilgi Formu”, “Anket Formu”nun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Formların doldurulması ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmektedir. Formların eksiksiz doldurulduğu ve bilgilerin doğruluğunun onaylandığı kayıt işlemini yapan yetkili tarafından sistemden kontrol edilecektir. Bu nedenle, çıktı alınmasına gerek bulunmamaktadır.

 

ÖNLİSANS PROGRAMI’NDAN (ÜNİVERSİTE) MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olmadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerin durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2023 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 02/08/2023 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun görülmüştür.

Üniversitemiz 2023-2024 bahar yarıyılı başlangıç tarihi: 19 Şubat 2024’dür.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Adayın kayıt işlemlerinin bir başkası veya yakını tarafından yapılabilmesi için; NOTER’den vekaletname getirilmesi gerekmektedir.
 • Kayıt için istenen belgelerin aslı yanında olmadan fotokopisi kabul edilmez.
 • Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Kesin kayıt yaptırmadan önce 1. dönem öğretim ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Posta ile kayıt yapılmaz.

 

ONLINE FORMLARIN DOLDURULMASI

Üniversitemiz web sayfasında https://oasis.izmirekonomi.edu.tr/site/login-registration adresinde yer alan “Online Form” ,“Ögrenci Bilgi Formu”, “Anket Formu”nun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Formların doldurulması ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmektedir. 

 • Önünüze gelen pencerede size sorulan soruları doğru ve eksiksiz yanıtlayınız.

 • Karşınıza, bazı bilgi alanları boş, size ait bazı bilgi alanları ise dolu olarak çıkacaktır. Dolu olan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. Bir hata ya da eksiklik var ise, kesin kayıt için geldiğinizde kayıt görevlisine bildiriniz. Boş olan yerleri eksiksiz ve doğru olarak doldurunuz.

 • Formlardan her hangi birini kaydettikten sonra tekrar aynı forma giriş yapamazsınız. Form üzerinde girdiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve eksik bilgi olmamasını kontrol ettikten sonra “Bilgilerin Doğruluğunu Onaylıyorum/Kaydet” tuşuna basınız.

 İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.