Bizi takip edin
|
EN

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Af Kanunu ile Öğrenci Kabulu

 

7143 Sayılı Kanuna Göre

Kimler Yararlanabilir?

18 Mayıs 2018 tarihinden önce aşağıda belirtilen sebeplerle Üniversitemizden ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrenciler yararlanabilmektedir.

Af Kanunu ile İlgili Açıklamalar

18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı kanununun 15. maddesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici 78. Madde eklenmiştir.

Bu madde ile ‘’Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde (18 Eylül 2018 Salı, mesai bitimine kadar) başvuruda bulunmaları halinde, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim öğretim yılında, 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinde belirtilen esaslara göre öğrenimlerine başlayabilirler.


Bu kanundan yararlanarak öğrenime başlamak isteyenlerin ilgili dönem ders kayıtlarından önce intibak işlemlerinin yapılabilmesi 31 Ağustos 2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir. (Bu tarihten sonra  Eylül 2018’e kadar- başvuran öğrenciler Güz dönemi ders kayıtlarını ekleme-bırakma döneminde yapabileceklerdir.)

Dönem ders kayıtlarının tarihlerini öğrenmek için Üniversitemiz web sayfasından bilgi alınız.

ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

 

Üniversitemize daha önce burslu/ndirimli olarak yerleşen (ÖSYM, özel yetenek, Yabancı kontenjan, Lisansüstü  bursları vb) ancak kayıt yaptırmayan veya ilişiği kesilen öğrencilerin; 7143 sayılı kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78. madde kapsamında;Üniversitemize yeniden kayıt yaptırmaları halinde burs veya indirimleri devam etmemektedir. 

Üniversitemize yerleşen ancak kayıt yaptırmayan veya ilişiği kesilen öğrencilerin; anılan kanun kapsamında;Üniversitemize yeniden kayıt yaptırmaları halinde,  kayıt olacakları 2018-2019 öğretim yılında ve bundan sonraki öğretim yıllarında bölümleri/programları için 2018 girişli öğrenciler için belirlenen ücreti ödeyeceklerdir.

 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ücretleri için Tıklayınız.


Kesin Kayıt İçin Gereken Belgeler: 

Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin;

  •  Af Kanundan Yararlanma Formu için Tıklayınız.

  •   Öğretim ücreti ödemesinin yapıldığına ilişkin dekont,

  •   Lise diplomanızın aslı,

 

Lisansüstü Programları Öğrencileri İçin;

  • Af Kanundan Yararlanma Formu için Tıklayınız.

  • Öğretim ücreti ödemesinin yapıldığına ilişkin dekont,

  •  Lisans diplomanızın onaylı sureti,

  • 35 yaşından büyük olan erkek öğrenciler için askerlik yönünden yükseköğrenime devamında sakınca olmadığına dair ilgili askerlik şubesinden alınacak belge.

Önlisans, Lisans Programları İçin;                      Lisansüstü Programları İçin;

 

Pınar GÜVENİR DUYDUKOĞLU                            Aytül TÜZEMEN APAYDIN
0232 488 81 79                                                          0232 488 81 50
pinar.guvenir@ieu.edu.tr                                           aytul.tuzemen@ieu.edu.trİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.