Bizi takip edin
|
EN

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Belge Talepleri


Öğrenci Belge Talepleri; OASIS-Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

“OASIS-Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinden talep başvurusu ile ilgili detaylı açıklamalar için tıklayınız.


ÖĞRENCİ BELGESİ

 • Öğrenci Belgesi, üniversitemize kayıtlı ve öğrencilik haklarından yararlanan öğrencilerin üniversitemizde öğrenci olduklarını gösteren belgedir.
 • Standart formattaki öğrenci belgesi İngilizce ve Türkçe içeriklidir.
 • Belgede her hangi bir açıklama yapılması isteniyorsa başvuru formu üzerinde belirtilmelidir.

TRANSKRİPT (BAŞARI DURUM BELGESİ)

 • Öğrencilerin, öğrenimleri süresince almış oldukları dersleri, notları, kredileri ve ağırlıklı not ortalamalarını yarıyıl bazında gösteren belgedir. İstenildiğinde Türkçe olarak da düzenlenebilir.

GRADE CARD (Hazırlık Sınıfı öğrencileri için yıl içi başarı durum belgesi)

 • Hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfı süresince almış oldukları derslerin notlarını, devam durumunu, not ortalamasını gösteren belgedir.
 • Belge İngilizce’dir.

ASKERLİK BELGESİ

Lisans (4 yıllık)ve Meslek Yüksekokulu (2 yıllık) Öğrencileri İçin:

 • Üniversitemizde tüm lisans ve Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim gören erkek öğrencilerin askerlik tehir işlemleri, başvurularına gerek olmaksızın doğrudan Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
 • Askerlik tehir işlemleri için öğrencilerimizin başvuruda bulunmasına gerek yoktur.
 • Askerlikle ilgili olarak yoklama çağrısı alan erkek öğrencilerimize ihtiyaçları halinde Üniversitemiz tarafından ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı’na gönderilen “EK-C2 ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ”nin tasdikli bir fotokopisi verilmektedir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.


HAZIRLIK SINIFI BAŞARI BELGESİ

 • Üniversitemizde hangi akademik yılda İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim gördüğünü ve başarısını belirten belgedir.
 • İstenirse İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.

DİSİPLİN BELGESİ

 • Öğrencinin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde disiplin durumunu gösteren belgedir.
 • İstenirse İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.

ÜNİVERSİTENİN EĞİTİM ÖĞRETİM DİLİNİ BELİRTEN BELGE

 • Üniversitenin eğitim dilinin “İngilizce” olduğunu gösterir nitelikteki belgedir.
 • İstenirse İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.

 


ŞEREF/YÜKSEK ŞEREF BELGESİ

Dönem sonu not ortalaması 3,00-3,49 olanlar “Dönem Şeref Öğrencisi”, 3,50-4,00 arasında  olanlar “Dönem Yüksek Şeref Öğrencisi” sayılırlar.  Bu öğrencilerin listesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Listede yer alan öğrenciler, taleplerini OASIS sistemindeki “Belge Talepleri” menüsünden yapmak suretiyle belgelerini alabilmektedirler.

 • Anadalında ilgili dönemde öngörülen ders yükünden eksik ders alan,
 • İlgili dönemde başarısız dersi bulunan,
 • Eksik ders yükünü Sertifika, Yan Dal, Çift Anadal dersleri ile tamamlayamayan
 • Herhangi bir disiplin cezası alan öğrenciler Şeref /Yüksek Şeref öğrencisi
  olamazlar.

 

Mısra ORUÇ

Ön Banko Hizmetleri Sorumlusu
0 232 488 83 68
misra.oruc@ieu.edu.tr

 

 

 İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.