Bizi takip edin
|
EN

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Askerlik İşlemleri


LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİ İÇİN


Sevk Tehir Süresi ve Sınırı:

Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin, aşağıda yer alan tabloda belirtilen yaş sınırları içinde öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehirleri yapılabilir.

  Sevk Tehir Sonu
Meslek Yüksekokulu programları (2 yıllık) 28 yaş sonu
Lisans Programları (4 yıllık) 28 yaş sonu

Öğrenim Süreleri:

Öğrencilerin, aşağıda belirtilen azami öğrenim süreleri içinde, öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehir işlemleri yapılabilir.

  Normal Öğrenim Süresi Azami  Öğrenim Süresi
İngilizce hazırlık sınıfı 1 yıl -
Meslek Yüksekokulu programları (2 yıllık) 2 yıl 4 yıl
Lisans Programları (4 yıllık) 4 yıl 7 yıl

 

Öğrencilik Hakkı Dondurulanlar:

İlgili Yönetim Kurulları tarafından kabul edilen mazeretlerine istinaden izin verilen(öğrencilik hakları dondurulan) öğrencilerin bu süreleri azami öğrencilik sürelerine eklenir ve bu süreler içinde de öğrencilerin askere sevk tehir işlemleri yapılır.

Askerlik tecili açısından, kayıt dondurma süreleri hiçbir koşulda 2 yıl veya 4 dönemi (sömestr) geçemez.

Askerlik tehir işlemleri için öğrencilerimizin başvuruda bulunmasına gerek yoktur.

Dikkat:

  • Kaydı silinen,
  • Mezun olan,
  • Başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan

öğrencilerin durumları sistem üzerinden askerlik şubelerine bildirilir.

"Yabancı uyruklu öğrencilerin (askerlik yükümlülükleri var ise) askerlik işlemleri vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir."

Askere Sevk Tehir İşlemleri:

Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden kesin kayıt sırasında “Askerlik Durum Belgesi” istenir.

Kesin kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde “Askerlik Durum Belgesi” ve tasdikli “Diploma” fotokopisi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı’na öğrencinin askere sevk tehiri teklif edilir. Teklif, ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı’nın onayı ile kesinleşir ve durum öğrenciye tebliğ edilir.

Öğrenimine devam ederken, askere gitmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile Üniversiteye başvurarak “askere sevk tehirlerinin iptal edilmesini” talep edebilirler. Öğrencilerin talepleri üzerine durumları ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı’na bildirilir ve teklif Askerlik Dairesi Başkanlığı’nın onayı ile kesinleşir. Durum öğrenciye tebliğ edilir.

Dikkat:

  • Kaydı silinen,
  •  Mezun olan,
  •  Başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan

öğrencilerin durumları sistem üzerinden askerlik şubelerine bildirilir.

Daha önce aynı veya daha aşağı seviyede ikince kez lisansüstü eğitim yapacak olanların askere sevk tehiri yapılamaz.

"Yabancı uyruklu öğrencilerin (askerlik yükümlülükleri var ise) askerlik işlemleri vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir."

 İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.