Bizi takip edin
|
EN

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Ders Muafiyetleri (Lisans ve Önlisans)

Daha önce herhangi bir üniversitede yükseköğretim programlarında öğrenim görenler bu programlarda almış oldukları derslerden muafiyet almak için başvurabilirler.

Aşağıdaki durumlarda muafiyet başvurusu yapacak öğrencilerin başvurularını doğrudan Yabancı Diller Yüksekokulu’na yapmaları gerekmektedir.

•    Belge ile hazırlık muafiyeti
•    Kurs ve/veya Sertifika ile ikinci yabancı dil muafiyeti
•    Sınav ile İngilizce ve ikinci yabancı dil muafiyeti


DERS MUAFİYETİ VERİLME KOŞULLARI

  • Bir üniversitede dereceye yönelik eğitim-öğretim programından mezun olanların aldıkları dersler, dereceye yönelik ikinci bir öğretim programında sayılamadığından bu öğrencilere Ortak Zorunlu Dersler hariç diğer derslerden muafiyet verilmez. Bu öğrencilere ders içerikleri ve haftalık saatlerinin uyumlu olması halinde istekleri üzerine yalnız Ortak Zorunlu Derslerden (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi İngilizcede Akademik Beceriler ve İngilizce) muafiyet verilebilir.
  • Bir üniversitenin her hangi bir programına kayıtlı iken kaydı silinip Yükseköğretim Kurumları Sınavına tekrar girerek Üniversitemize kaydını yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri değerlendirilir. Bu öğrencilere muafiyet verilecek derslerin toplam kredisi, (Ortak Zorunlu Dersler hariç) öğrenim gördüğü bölümün/programın öğretim planlarında yer alan derslerin toplam kredisinin %10’unu geçemez.

Örn, dört yılda toplam 150 kredilik ders alınması öngörülen bir bölümde en fazla 15 kredilik dersten muafiyet verilebilir.

  • Lisans kademesinde alınan dersleri yalnız lisans kademesi derslerine, ön lisans kademesinde alınan dersler yalnız ön lisans kademesi derslerine sayılabilir.
  • Daha önceki öğrenimi esnasında başka bir üniversitede alıp başarılı oldukları halde o dersi/dersleri Üniversitemizde bir kez alan öğrencilerin sonradan muafiyet talepleri değerlendirilemez.
  • Muafiyet verilen dersler, ilgili dönemde öğrencinin transkriptine işlenir ve “EX-Muaf ” notu verilir.

 

BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

En geç ders kayıtlarının sona erdiği tarihe kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurular yapılır.

 


 

 

 

 İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.