Bizi takip edin
|
EN

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Başarı Koşulları

LİSANS VE ÖNLİSANS İÇİN

BAŞARILI ÖĞRENCİLER

Herhangi bir dönemin sonunda Genel Not Ortalaması (Cum GPA) en az 2.00 olan ve dönemde en az 25 AKTS kredilik ders alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

Bu öğrencilerden, bir dönemin sonunda normal ders yükü ile, o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 olanlar “Dönem Şeref Öğrencisi” ; 3.50-4.00 arasında olanlar ise “Dönem Yüksek Şeref Öğrencisi” sayılırlar.

Herhangi bir dönemde, herhangi bir disiplin cezası almış olan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek şeref öğrencisi veya şeref öğrencisi olamazlar.

KOŞULLU BAŞARILI VE BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER

Genel not ortalaması birinci sınıfın sonunda 1,50-1,99 olan, ikinci sınıfın sonunda 1,70-1,99 olan, üçüncü sınıfın sonunda 1,80-1,99 arasında olan öğrenciler koşullu başarılı olarak bir üst sınıfa geçebilirler. Ancak mezuniyetleri için en az 2,00 genel not ortalaması sağlamakla yükümlüdürler.

 İlgili akademik yılın sonunda birinci fıkrada belirtilen genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler başarısız sayılırlar ve bir üst sınıfa geçemezler.

Başarısız öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen değerlere çıkartıncaya kadar normal ders yükünü aşmamak kaydıyla varsa;

a) Başarısız oldukları dersleri,

b) Alt sınıflara ait henüz almadıkları dersleri,

c) Bulunduğu sınıfa ait henüz almadıkları dersleri,

ç) Koşullu geçtikleri dersleri,

d) Notunu yükseltmek istedikleri dersleri,

e)Danışmanlarının onayını almak koşulu ile en fazla 12 AKTS kredilik üst sınıf dersini,

alabilirler.

 Başarısız öğrenciler danışmanlarının onayı ile normal ders yükünden daha az ders alabilirler.

 Başarısız öğrenciler, dönem öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdürler.

 Öğrencilerin ders tekrarladıkları dönemler azami öğrenim süresi hesabına dâhil edilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Kayıtlı olduğu programda öngörülen tüm dersleri alıp bu derslerin tümünden başarılı olan, stajlarını başarı ile tamamlayan, ön lisans programları için toplam 120 AKTS kredisi, dört yıllık lisans programları için toplam 240 AKTS kredisi, altı yıllık lisans programları için toplam 360 AKTS kredisini tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.

Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


  İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.