Kayıt-Kabul Müdürlüğü

Formlar

72.00.FR.46 Adres Değişikiği Bildirim Formu
72.00.FR.65 Af Kanunundan Yararlanma Formu-6353
72.00.FR.89  Af Kanunundan Yararlanma Formu-6569
72.00.FR.08 Çift Anadal Programı Ders Kayıt Formu
72.00.FR.09 Çift Anadal Programı İzin Formu
72.00.FR.11 Ders Kayıt Formu
72.00.FR.32 Diploma/Diploma Eki/Sertifika Teslim Alındı Belgesi
72.00.FR.85 Genel Eğitim Dersi Ders Değiştirme Formu
72.00.FR.19 Kayıt Sildirme Talep Formu
72.00.FR.04 Kurumiçi (Bölümler/Programlararası) Yatay Geçiş Başvuru Formu
72.00.FR.90 Kurumiçi (Bölümler/Programlararası) Yatay Geçiş Kesin Kayıt Formu
72.00.FR.21 Mazeret Bildirim Formu (Final Sınavları İçin)
72.00.FR.79 Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Ön Kayıt Formu
72.00.FR.55 Muafiyet Talep Formu
72.00.FR.61 Mutfak Sanatları Yönetimi Bölümü Ön Kayıt Formu
72.00.FR.26 Not İtiraz Başvuru Formu
72.00.FR.49 Öğrenci Pasaportu için İzin Belgesi
72.00.FR.29 Öğrenim Hakkı Saklı Tutma Talep Formu
72.00.FR.45 Öğrenime Başlama Talep Formu
72.00.FR.30 Seçmeli Ders Değiştirme Formu
72.00.FR.75 Seçmeli Derse Saydırma Talep Formu
72.00.FR.31 Son Dönem Sınav Hakkı Formu
72.00.FR.42 Staj Kabul Formu
72.00.FR.43 Stajyer Değerlendirme Formu
72.00.FR.44 Staj Yeri Değerlendirme Formu
72.00.FR.50 Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Araştırma Önerisi Formu
72.00.FR.53 Uzmanlık Alanı Tercih Formu (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencileri İçin)
72.00.FR.76 Uzmanlık Alanı Tercih Formu (İletişim Fakültesi Öğrenciler İçin)
72.00.FR.80 Uzmanlık Alanı Tercih Formu (Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Öğrencileri İçin)
72.00.FR.36 Yandal Ders Kayıt Formu
72.00.FR.54 Yandal Programı İzin Formu
72.00.FR.37 Yapılamayan Dersler İçin Telafi Bildirim Formu
72.00.FR.40 Yaz Okulu Ders Kayıt Formu
72.00.FR.41 Yaz Okulu Ders Ücreti İade Formu
72.00.FR.33 Yurtdışı Kontenjanları Başvuru Formu (Lisans)
72.00.FR.38 Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu

Formu kendi bilgisayarınızda saklayıp doldurunuz ve imzaladıktan sonra varsa ekleri ile birlikte Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne teslim ediniz.