Öğrenci İşleri MüdürlüğüKESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yüz yüze kayıtlar 1 KASIM 2021 tarihinde yapılacaktır. 

2021 YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME Sonuçlarının aktarılma işlemleri devam ettiğinden, öğrenci numarası edinme ve online formları doldurma işlemleri daha sonra aktif olacaktır.

ÖĞRENCİ NUMARASINI EDİNME

Öğrenci numaraları TC kimlik numarası ile https://oasis.izmirekonomi.edu.tr/site/login-registration linkinden öğrenilebilir.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Aslı yanında olmak kaydıyla Lise diplomasının fotokopisi (Üniversitemiz tarafından aslı gibidir yapılacaktır) veya lise diploması henüz düzenlememiş olanlar için aslı yanında olmak kaydıyla yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Üniversitemiz tarafından aslı gibidir yapılacaktır) veya e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi.
 • Aslı yanında olmak kaydıyla Nüfus cüzdanı fotokopisi (Üniversitemiz tarafından aslı gibidir yapılacaktır). Aslı yanında olmayanların muhtar veya Noter onaylı kimlik fotokopisi getirmeleri zorunludur. 
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı, her fotoğrafın arkasına ad ve soyad yazılmalıdır.)
 • E-devlet üzerinden alınan Adli sicil kaydı (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencileri için)
 • Sağlık Raporu (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri için)*
 • Heyet raporu (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği öğrencileri için)** (Heyet raporu vermeye yetkili kuruluşlardan alınacaktır.)
 • Eğitim ücretinin yatırılmış olduğunu gösterir belge.

ÖNEMLİ NOT

 • Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.
 • Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. 

 

ONLINE ÖDEME İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Üniversitemiz web sayfasında https://oasis.izmirekonomi.edu.tr/site/login-registration adresinde yer alan “Online Formlar” ,“Ögrenci Bilgi Formu”, “Anket Formu”nun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Formların doldurulması ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmektedir. Formların eksiksiz doldurulduğu ve bilgilerin doğruluğunun onaylandığı kayıt işlemini yapan yetkili tarafından sistemden kontrol edilecektir. Bu nedenle, çıktı alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Online Formların kaydetme işlemi yapıldıktan sonra, "İngilizce Düzey Belirleme Sınav yeri ve Sınav Saati" Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üniversitemiz web sayfasında ve Yabancı Diller Yüksekokulu  web sayfasında ilan edilecektir. 

*SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI'NA KAYITLANACAK ÖĞRENCİLER

 • Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
 •  Kadın öğrenciler için 160-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.)
 •  Erkek öğrenciler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.).
 • Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.)
 • Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.
 • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı için sağlık raporunu alabileceğiniz yetkili kurumlar için TIKLAYINIZ.

Bu programlara yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılabilmesi için, boy ve kilo olarak yeterliliğe sahip olduğu bilgisinin alınan sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

**SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI'NA KAYITLANACAK ÖĞRENCİLER

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak kaydı ile heyet raporu almak (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

 

LİSEDEN veya ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 26/07/2018 tarih ve 75850160-301.01.01.01/50773 sayılı yazıya istinaden;

 • 2021 ÖSYS sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından, ön lisans programlarından veya lisans programlarından mezun olamayarak staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da durumlarını belgelemeleri kaydıyla belirlenen tarihlerde geçici kayıtları yapılacaktır. Belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayanların kayıtları yapılamayacaktır. Geçici kaydı yapılan kişilerin mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2021 tarihine kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin kayıtları silinecektir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere öğrenim ücreti iadesi yapılmaz.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER
 • Yüz yüze kayıt işleminde kayıt yaptıracak öğrenci, kayıt tarihinde 18 yaşını doldurmuş ise kayıt işlemlerinin başkası tarafından yapılabilmesi için (anne veya babası olsa dahi) NOTER’den vekaletname getirilmesi gerekmektedir.
 • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya aslı yanında olmadan fotokopisi kabul edilmez.
 • Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Kesin kayıt yaptırmadan önce 1. dönem öğretim ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Posta ile kayıt yapılmaz.

 

ONLINE FORMLARIN DOLDURULMASI

 

 • Üniversitemiz web sayfasında https://oasis.izmirekonomi.edu.tr/site/login-registration adresine giriniz.

 • Önünüze gelen pencerede size sorulan soruları doğru ve eksiksiz yanıtlayınız.

 • Karşınıza, bazı bilgi alanları boş, size ait bazı bilgi alanları ise dolu olarak çıkacaktır. Dolu olan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. Bir hata ya da eksiklik var ise, kesin kayıt için geldiğinizde kayıt görevlisine bildiriniz. Boş olan yerleri eksiksiz ve doğru olarak doldurunuz.

 • Formlarda yer alan Anne-Baba isimlerinde kısaltmalar kullanmayınız. Kimliğinizde belirtilen şekilde yazınız. Yine, nüfus kayıt bilgilerinizi de kimliğinizde yazdığı şekilde doldurunuz.

 • Formlardan her hangi birini kaydettikten sonra tekrar aynı forma giriş yapamazsınız. Form üzerinde girdiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve eksik bilgi olmamasını kontrol ettikten sonra “Bilgilerin Doğruluğunu Onaylıyorum/Kaydet” tuşuna basınız.

 

 

 

 İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.