Bizi takip edin
|
EN

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

İkinci Nüsha Diploma, Diploma Eki, Mezuniyet Belgesi Düzenlenmesine ilişkin Esaslar
1. Diploma, diploma eki veya mezuniyet belgelerini kaybedenlere, Üniversite Yönetim Kurulunda kabulü halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu belgelerin ikinci nüshaları verilir.

2. Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 32. maddesi gereğince Türkiye baskısı olan bir gazetede söz konusu belgenin/belgelerin kayıp olduğunun ilan edilmesi, gerekli ücretin yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha diploma, ikinci nüsha diploma eki veya ikinci nüsha mezuniyet belgesi düzenlenir.

3. Belgelerini zayi edenler ikinci nüshalarını almak için şahsen veya noterden onaylı vekâletname sahibi bir temsilci aracılığıyla, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçeye, ulusal gazetelerden birinde yayınlanmış zayi ilânı eklenir.
 
4. Tahribata uğraması nedeniyle orijinal şekli ibraz edilen diploma, diploma eki ve mezuniyet belgeleri için ilan şartı aranmaksızın aynı yol izlenerek ikinci nüshaları verilir.
 
5. İkinci nüsha diploma, ikinci nüsha diploma eki, ikinci nüsha mezuniyet belgesi aslına uygun olarak hazırlanır. Mezuniyet tarihindeki Ad Soyad, Bölüm Adı vb. bilgiler belirtilir ve düzenlendiği tarihteki ilgili yöneticiler tarafından imzalanır.
 
6. İkinci nüsha belgeler üzerinde İKİNCİ NÜSHA/SECOND ISSUE ibaresi yer alır ve ayrıca belge arka sayfalarına “kaybı/tahribatı nedeniyle ikinci nüshası düzenlenmiştir.” İbaresi yazılır.
 
7. İkinci nüshalar belge sahibinin kendisine veya vekâlet vereceği kişiye teslim edilir.
 
8. Söz konusu belgelerin İkinci nüshalarını da kaybedenlere üçüncüsü hazırlanmaz. Yalnız daha önce aslının ve ikinci nüshasının düzenlendiği ve kaybedildiğini belirten kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin verilmesinde de ikinci nüshaların verilmesi usulü uygulanır.

Dilaycan SARAÇAYDIN

Lisansüstü Programlar ve Mezuniyet İşlemleri Sorumlusu
0232 488 83 65
dilaycan.saracaydin@ieu.edu.trİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.