Dönem İzinleri - Öğrenci İşleri Müdürlüğü | İzmir Ekonomi Üniversitesi

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Dönem İzinleri


Üniversitemiz öğrencilerine, kayıtlı bulundukları Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilir haklı ve geçerli bir mazereti olması ve bu mazeretlerini belgelemeleri halinde tekrar üniversiteye dönmek üzere izin verilebilir.


SÜRELERİ:

Öğrencilere, Yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, önlisans programlarında üç dönem ve lisans programlarında dört dönem öğrencilerin kayıtları dondurulabilir.

İzinli geçen süreler (değişim programlarına katılmak üzere dönem izni alan öğrenciler hariç) azami öğrenim süresinden sayılmaz.


MÜRACAAT ŞEKLİ VE SÜRESİ :

İzin talepleri, Üniversitede dersler başladıktan sonra en geç 2 hafta içerisinde yapılır.


BAŞVURULAR:

Mazeret belgesi,
Dönem ücretinin tamamının ve varsa diğer ödemelerin yapıldığına ilişkin dekont,(*)
Öğrenim Hakkı Saklı Tutma Formu veya bir dilekçe ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bizzat yapılır.

Yönetim Kurulları ve Rektörlük onayı ile kesinleşen sonuçlar Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrenciye bir yazı ile bildirilir.

(*) Öğrenim hakkını saklı tutma başvurularının işleme konulabilmesi için bir sonraki dönem ücretine mahsup edilmek üzere o döneme ilişkin öğretim ücreti ile varsa diğer ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması gerekmektedir.


İZİN GEREKÇELERİ:

İlgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından kabul edilebilecek mazeret halleri:

-Sağlık: Dönem izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan ve resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporuyla belgelenmelidir. Ayrıca, bir yarıyılda beş haftadan fazla süreli rapor alan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılır. Sağlık mazereti ile izin verilen öğrenciler, “öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını” gösteren rapor ile başvuruda bulunmaları halinde yeniden öğrenime başlarlar.


-Askerlik: Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması sonucu askere alınması halinde askerlik izni verilebilir. Bu durumun ilgili askerlik şubesinden alınacak bir yazı ile belgelenmesi gerekir. Askerlik görevini yerine getiren öğrenciler, terhis oldukları tarihi takip eden ilk dönemde terhis belgelerini vermek suretiyle öğrenimlerine başlayabilirler.


-Maddi ve Ailevi Nedenler: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer durumlarda izin verilebilir.


-Yurt Dışında Eğitim: Yurt dışında eğitim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde de öğrencilere izin verilebilir. Başvuruda bununla ilgili davet mektubunun sunulması gerekir.


-Diğer Nedenler: İlgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim kurulları tarafından kabul edilebilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanabilecek belgelendirilebilir diğer mazeretler.


ÖĞRENİME BAŞLAMA:

Dönem izni verilen (Öğrenim Hakkı Saklı Tutulan) öğrencilerin öğretime başlayabilmeleri için öğretime başlayacakları dönemden en az 30 gün önce bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapmak suretiyle kayıtlarını yenilemeleri gerekir. İzinli öğrenciler, (Değişim programlarına katılmak üzere dönem izni alan öğrenciler hariç) öğretime başladıklarında mazereti sebebiyle ayrıldıkları noktadan öğrenciliğe devam ederler.


AÇIKLAMALAR:

İngilizce hazırlık sınıfında dönem izini alan öğrenciler yıl sonunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İYS-İngilizce Yeterlik Sınavına giremezler.
Öğrenciler izinli oldukları dönemlerde derslere ve sınavlara giremezler.
Öğrenciler izinli olduğu döneme ilişkin hiç almadığı dersleri Yaz Okulu’nda alamazlar.


Öğrenim Hakkı Saklı Tutma Talep Formu için tıklayınız.
Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim  ve SInav Yönetmeliği için tıklayınız.


 İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.