Öğrenci İşleri Müdürlüğü

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÖĞRENCİ NUMARASINI EDİNME

Öğrenci numaraları TC kimlik numarası ile

 

https://odin-oasis.izmirekonomi.edu.tr/forms/new_stu.php  linkinden öğrenilebilir.

 

DGS İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN

 

 • Meslek Yüksekokulu diploması aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi, (belgelerin aslı getirilmelidir, e-devlet  üzerinden alınan mezun belgesi ile kayıt yapılmamaktadır)

 • Meslek Yüksekokulu’ndan alınacak transkript (not durum belgesi) aslı, (Üniversitemiz Yüksekokul programlarından mezun olan öğrencilerin transkiptlerini OASIS üzerinden kesin kayıda gelmeden önce talep etmesi gerekmektedir.)

 • Meslek Yüksekokulu’ndan alınacak onaylı ders içerikleri, (Üniversitemiz Yüksekokul programlarından mezun olan öğrencilerin ders içeriği alması gerekmemektedir.)

 • Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (Muhtarlık veya noterden onaylatılması gerekmektedir.)

 • DGS yerleşti belgesi. (ÖSYM web sayfasından çıktı alınması yeterlidir.)

 • 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı, her fotoğrafın arkasına ad ve soyad yazılmalıdır.

 • Erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi

 • Eğitim ücretinin ilk yarısının yatırılmış olduğunu gösterir banka dekontunun aslı.

 • Üniversitemiz web sayfasında https://odin-oasis.izmirekonomi.edu.tr/forms/index.php adresinde yer alan “Kayıt Basvuru Formu” ,“Ögrenci Bilgi Formu”, “Anket Formu”nun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Formların doldurulması ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmektedir. Formların eksiksiz doldurulduğu ve bilgilerin doğruluğunun onaylandığı kayıt işlemini yapan yetkili tarafından sistemden kontrol edilecektir. Bu nedenle, çıktı alınmasına gerek bulunmamaktadır.

 

             ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

2017 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olmadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama,bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerin durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2017 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 19/09/2017 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun görülmüştür.

Üniversitemiz 2017-2018 bahar yarıyılı başlangıç tarihi: 08 Şubat 2018'dir.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER
 • Adayın kayıt işlemlerinin bir başkası veya yakını tarafından yapılabilmesi için; 18 yaşını doldurmamış iseniz, anne veya baba vukuatlı nüfus örneği ile sizin yerinize kayıt yaptırabilir. 18 yaşını doldurmuş iseniz sizin yerinize kayıt yaptıracak kişi anne ve babanız olsa dahi NOTER’den vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

 • Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

 • Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

 • Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 • Kesin kayıt yaptırmadan önce 1. dönem öğretim ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

FORMLARIN DOLDURULMASI

 

 • Üniversitemiz web sayfasında https://odin-oasis.izmirekonomi.edu.tr/forms/index.php adresine giriniz.

 • Önünüze gelen pencerede size sorulan soruları doğru ve eksiksiz yanıtlayınız.

 • Karşınıza, bazı bilgi alanları boş, size ait bazı bilgi alanları ise dolu olarak çıkacaktır. Dolu olan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. Bir hata ya da eksiklik var ise, kesin kayıt için geldiğinizde kayıt görevlisine bildiriniz. Boş olan yerleri eksiksiz ve doğru olarak doldurunuz.

 • Formlarda yer alan Anne-Baba isimlerinde kısaltmalar kullanmayınız. Nüfusunuzda belirtilen şekilde aynen yazınız. Yine, Nüfus kayıt bilgilerinizi de kesinlikle nüfus cüzdanınıza göre aynen doldurunuz.

 • Formlardan her hangi birini kaydettikten sonra tekrar aynı forma giriş yapamazsınız. Form üzerinde girdiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve eksik bilgi olmamasını kontrol ettikten sonra “Bilgilerin Doğruluğunu Onaylıyorum/Kaydet” tuşuna basınız.