Kayıt-Kabul Müdürlüğü

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

ÖĞRENCİ NUMARASINI EDİNME

Öğrenci numaraları TC kimlik numarası ile

 https://oasis.izmirekonomi.edu.tr/forms/new_stu.php linkinden öğrenilebilir.

 

ÖSYM VE ÖZEL YETENEK SINAVI İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN

 

 • Mezun olunan orta öğretim kurumundan (lise) alınan diplomanın aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi*,

 • Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (Muhtarlık veya noterden onaylatılması gerekmektedir.)

 • ÖSYS yerleşti belgesi. (ÖSYM web sayfasından çıktı alınması yeterlidir. Özel yetenek sınavı sonucuna göre yerleşen öğrenciler hariç)

 • 6 adet vesikalık fotoğraf  (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı, her fotoğrafın arkasına ad ve soyad yazılmalıdır.)

 • Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı belgesi (Sivil Havacilik Kabin Hizmetleri Programı ve Sivil Hava Ulaştirma İşletmeciliği Programı öğrencileri için)

 • Sağlık Raporu (İlk ve Acil Yardım Programı ,Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı  ve Sivil Hava Ulaştirma İşletmeciliği öğrencileri için)**

 • Eğitim ücretinin ilk yarısının yatırılmış olduğunu gösterir banka dekontunun aslı.

 • Üniversitemiz web sayfasında  https://odin-oasis.izmirekonomi.edu.tr/forms/index.php adresinde yer alan “Kayıt Basvuru Formu” ,“Ögrenci Bilgi Formu”, “Anket Formu”nun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Formların doldurulması ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmektedir. Formların eksiksiz doldurulduğu ve bilgilerin doğruluğunun onaylandığı kayıt işlemini yapan yetkili tarafından sistemden kontrol edilecektir. Bu nedenle, çıktı alınmasına gerek bulunmamaktadır.

 • İngilizce Düzey Belirleme Sınavı Sınav Yeri ve Saati Bilgilendirme Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yayınlanacaktır.

 

LİSEDEN MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 26/07/2017 tarih ve 75850160-301.01.01.01/50773 sayılı yazıya istinaden;

2017 ÖSYS sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da durumlarını belgelemeleri kaydıyla belirlenen tarihlerde geçici kayıtları yapılacaktır. Belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayanların kayıtları yapılamayacaktır. Geçici kaydı yapılan kişilerin mezun olduklarına ilişkin belgelerini 29 Aralık 2017 tarihine kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin kayıtları silinecektir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere öğrenim ücreti iadesi yapılmaz.

 

İLK VE ACIL YARDIM PROGRAMI'NA KAYITLANACAK ÖĞRENCILER:

Devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları, program gereği; (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.)

 • Program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları;

 • Kız öğrenciler için 160 cm, erkek öğrenciler için 165 cm’den,’den kısa olmamak,

 • Boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak;

 • Kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI'NA KAYITLANACAK ÖĞRENCILER

 • Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

 • Kız öğrenciler için 160-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.)

 • Erkek öğrenciler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.).

 • Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.)

 • Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programları sağlık raporunu alabileceğiniz yetkili kurumlar için TIKLAYINIZ.

Bu programlara yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılabilmesi için, boy ve kilo olarak yeterliliğe sahip olduğunu herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak belgeyle ibraz etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir sağlık kuruluşundan boy kilo ölçüm belgesi alamayan öğrenciler için Üniversitemiz Sağlık Ofisi’nde boy ve kilo ölçümü yapılarak, belge düzenlenebilecektir.

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI'NA KAYITLANACAK ÖĞRENCILER

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

 

ÖNEMLİ BİLGİLER
 • Adayın kayıt işlemlerinin bir başkası veya yakını tarafından yapılabilmesi için; 18 yaşını doldurmamış iseniz, anne veya baba vukuatlı nüfus örneği ile sizin yerinize kayıt yaptırabilir. 18 yaşını doldurmuş iseniz sizin yerinize kayıt yaptıracak kişi anne ve babanız olsa dahi NOTER’den vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

 • Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

 • Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

 • Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 • Kesin kayıt yaptırmadan önce 1. dönem öğretim ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

FORMLARIN DOLDURULMASI

 

 • Üniversitemiz web sayfasında https://odin-oasis.izmirekonomi.edu.tr/forms/index.php   adresine giriniz.

 • Önünüze gelen pencerede size sorulan soruları doğru ve eksiksiz yanıtlayınız.

 • Karşınıza, bazı bilgi alanları boş, size ait bazı bilgi alanları ise dolu olarak çıkacaktır. Dolu olan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. Bir hata ya da eksiklik var ise, kesin kayıt için geldiğinizde kayıt görevlisine bildiriniz. Boş olan yerleri eksiksiz ve doğru olarak doldurunuz.

 • Formlarda yer alan Anne-Baba isimlerinde kısaltmalar kullanmayınız. Nüfusunuzda belirtilen şekilde aynen yazınız. Yine, Nüfus kayıt bilgilerinizi de kesinlikle nüfus cüzdanınıza göre aynen doldurunuz.

 • Formlardan her hangi birini kaydettikten sonra tekrar aynı forma giriş yapamazsınız. Form üzerinde girdiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve eksik bilgi olmamasını kontrol ettikten sonra “Bilgilerin Doğruluğunu Onaylıyorum/Kaydet” tuşuna basınız.