Kayıt-Kabul Müdürlüğü

Lisans Programları

LİSANS PROGRAMLARI

Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumları dengi olan okullardan mezun olan ve aşağıda belirtilen koşulları sağlayan adaylar, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde lisans düzeyinde (4 yıllık) öğretim verilen programlar için ayrılan yurt dışı kontenjanlarına başvurabilirler.
Ayrıca, her hangi bir üniversitede öğrenim görenler bir veya iki dönem öğretim görmek üzere misafir öğrenci statüsünde Üniversitemize kabul edilebilirler.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Yabancı uyruklu olanlar.
 • Mavi Kart sahibi olanlar.(Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler.)
 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular.
 • 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar  dahil)
 • 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar  dahil)
 • KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

KİMLER BAŞVURAMAZ?

 • T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar.
 • K.K.T.C. uyruklu olanlar. (Ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)
 • Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular. (Ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
 • Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular. (Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

 
BAŞVURUDA KULLANILABİLECEK DİPLOMA VE SINAVLAR

Sınav ve Diploma Adı

Başvuru için Gereken En Az Puan

SAT(Scholastic
Assessment Test)

Toplam en az 1000 puana sahip olması.

GCE (General
Certificate Examination)

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az iki konuda A seviyesi (A Level).

ACT (American
College Test)

Toplam en az 21 puan almış olmak.

Baccalaureate
Libanais (Lübnan)

İlgili alandaki diploma notu en az 12 olması.

TAWJIHI(ÜRDÜN VE
FİLİSTİN)

A)Sayısal puanla öğrenci alan bölümler için Fen dalında (Scientific Stream) alınan sınav notunun 100 üzerinden en az 70 olması.
B)EA puanla öğrenci alan bölümler için Industrial ve/veya Commercial Stream’den en az 70 puan almak.
C) Sözel ve Dil puanıyla öğrenci alan bölümler için Literary Stream’den en az 70 puan almak.

ULUSLARARASI
BAKALORYA

Diploma notunun en az 26 olması.

FRANSIZ BAKALORYASI

20 üzerinden en az 10 almış olmak.

ABITUR(Almanya)

En az 4 puan alan adaylar.

GAO KAO(Çin Halk
Cumhuriyeti)

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 350 puan almış olmak.

ULUSLARARASI BİLİM
OLİMPİYATLARI

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)’nun tanıdığı yada katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak.

Al-Shahada-Al-Thanawiyya
(Suriye, Libya)

İlgili dalda en az 160 puan almış olmak.

DİPLOME DEBİRESTAN
VE PİŞDANEŞGAHİ(İran)

Diploma Debirestan ortalaması en az 12/20 ve Pişdaneşgahi bitirme notu en az 12/20,

KAZAKİSTAN ULUSAL
ÜNİVERSİTE TESTİ(ENT)

İlgili dalda en az 70 puan almış olmak.

BAKALORYA SINAVI
(Senegal, Kamerun, Nijer, Mali,  Burkina
Faso, Çad, Orta Afrika, Benin, Togo Madagaskar, Cezayir, Tunus, Fas,Cibuti,Kongo,Kamboçya,Moritanya

20 üzerinden en az 12 almış olmak.

MATURA (Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Slovakya, Arnavutluk, Slovenya, Bosna Hersek ve bu belgeyi veren diğer ülkeler)

Matura belgesine sahip olmak.

KIRGIZİSTAN ULUSAL
ÜNİVERSİTE TESTİ (ORT)

250 üzerinden en az 130

Türkiye’de yapılan:
YGS(Yükseköğretime
Geçiş Sınavı) ve LYS(Lisans Yerleştirme Sınavı)

Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alan programlar için:

 • YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzerinden olması.

Diğer programlar için: LYS’den ilgili puan türünde en az 180 puana sahip olmak.

Azerbaycan Ulusal
Üniversite Testi (TQDK)

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 350 puan almış olmak.

Yunanistan Ulusal
Üniversite Testi (Apolytirion of Lykelo)

20 üzerinden en az 12 almış olmak.

Ulusal Düzeydeki
Diğer Üniversite Giriş Sınavları

Toplam puanın en az %45’ini sağlamış olmak.

Diğer

Yukarıda belirtilen sınavlara girmeyen veya yukarıda belirtilen diplomalardan birine sahip olmayan adayların başvuruları, ilgili komisyon tarafından incelenerek  ortaöğretim başarı durumlarına göre değerlendirilebilir.


BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ

İşlem

Başvuru

Başvuru

10 Ağustos 2015

Sonuçların Açıklanması  

17 Ağustos 2015

Kayıt

01 Eylül – 04 Eylül 2015

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İzmir Ekonomi Üniversitesi lisans programlarına başvuru online olarak Üniversitemiz web sitesi http://www.ieu.edu.tr/international/apply.php adresinden yapılmaktadır. Başvuru için gereken belgeler Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde ise tercüme ettirilmelidir.

 • Başvuru Formu,
 • Sınav sonuç belgesi (aşağıda belirtilen sınavlardan birisi),
 • Lise diploması fotokopisi veya lise son sınıfta öğrenim gördüğünü belirten belge (Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde ise tercümesi),
 • Adayın lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge (Adayın lisesi tarafından onaylanmış olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır),
 • Öğretmen Referans Formu,
 • Varsa yabancı dil yeterlilik belgesinin fotokopisi.

BAŞVURU ÜCRETİ
25 ABD Doları
VAKIFBANK İzmir Şubesi
IBAN Kodu: TR580001500158048000236080
SWIFT Kodu: TVBATR2A

YURT DIŞI KONTENJANINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLEN LİSANS PROGRAMLARI

Programın Adı

Kontenjan

Öğrenim Dili

Fen Edebiyat Fakültesi

 

 

Psikoloji

10

İngilizce

Mütercim – Tercümanlık (İngilizce)

10

İngilizce

Sosyoloji

10

İngilizce

Psikoloji (UOLP-SUNY Fredonia)*

1

İngilizce

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

10

İngilizce

Yazılım Mühendisliği

10

İngilizce

Endüstri Mühendisliği

10

İngilizce

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

10

İngilizce

İnşaat Mühendisliği

10

İngilizce

Bilgisayar Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia)*

1

İngilizce

Yazılım Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia)*

1

İngilizce

Gıda Mühendisliği

10

İngilizce

Makine ve Malzeme Mühendisliği  10 İngilizce

İşletme Fakültesi

 

 

İşletme

10

İngilizce

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

10

İngilizce

Uluslararası Ticaret ve Finansman

10

İngilizce

Lojistik Yönetimi

10

İngilizce

Ekonomi (UOLP-SUNY Cortland)*

1

İngilizce

İşletme (UOLP-SUNY New Paltz)*

1

İngilizce

Muhasebe ve Denetim(İngilizce)

10

İngilizce

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

10

İngilizce

İletişim Fakültesi

 

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

10

İngilizce

Medya ve İletişim

10

İngilizce

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (UOLP-SUNY Fredonia)*

1

İngilizce

Sinema ve Dijital Medya

10

İngilizce

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

 

 

Mimarlık

10

İngilizce

Endüstriyel Tasarım

10

İngilizce

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

10

İngilizce

Görsel İletişim Tasarımı

10

İngilizce

Moda ve Tekstil Tasarımı

10

İngilizce

Hukuk Fakültesi

 

 

Hukuk**

10

%30 İngilizce

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 

Sağlık Yönetimi

10

İngilizce

Hemşirelik***

10

İngilizce

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu

 

 

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

5

İngilizce

Mutfak Sanatları ve Yönetimi (UOLP-SUNY Cobleskill)*

1

İngilizce

 *SUNY (New York Eyalet Üniversitesi) ile müşterek yürütülen programlardır. Program hakkında ayrıntılı bilgi için http://uolp.ieu.edu.tr/ adresini tıklayınız.

** Hukuk bölümünün eğitim dili kısmen (%30) İngilizce olup 1 yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanmaktadır.
*** Hemşirelik bölümünde 1 yıl süreli isteğe bağlı ingilizce hazırlık programı uygulanmakatdır.

ÜNİVERSİTEYE KESİN KAYIT
İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, belirtilen kayıt tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne bizzat gelerek kayıt yaptırmaları gerekir.
Kayıt için gereken belgeler Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde ise tercüme ettirilmelidir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

 • Sınav sonuç belgesinin aslı (Başvuruda kullanılan sınav sonucu. SAT I, GCE, ACT, v.b.)
 • Lise diplomasının aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi
 • Diplomanın denklik belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı-Talim Terbiye Kurulundan veya yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliklerinden)
 • Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi. (Pasaport aslı kesin kayıt sırasında gösterilecektir.)
 • İkamet tezkeresinin ilk yedi sayfasının fotokopisi (Emniyet Müdürlüğü’nden)
 • 4.5 x 6 boyutunda 6 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde, baş ve boyun açık, kişiyi kolayca tanıtacak şekilde çekilmiş)
 • Dönem öğrenim ücreti ve varsa diğer giderleri karşılamak üzere talep edilen ücretin ödendiğini gösteren makbuz
 • Varsa Başvuru sırasında fotokopisi verilen yabancı dil yeterlilik belgesinin aslı.
 • Üniversitemiz web sayfasında https://thor-oasis.izmirekonomi.edu.tr/forms/  adresinde yer alan “Kayıt Basvuru Formu”,“Ögrenci Bilgi Formu”, “Anket Formu”nun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. 

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFINDAN MUAFİYET
İzmir Ekonomi Üniversitesi lisans(4 yıllık) programlarına kabul edilen tüm öğrenciler zorunlu “İngilizce Hazırlık Programı” na devam ederler. Hazırlık Sınıfı öğretim süresine dâhil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar veya Üniversitece eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler İngilizce Hazırlık sınıfından muaf tutulurlar ve öğrenimlerine birinci sınıftan başlayarak devam ederler.

Üniveritemizde Uluslararası geçerliliği olan sınavlar hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.
 

ÖĞRENİM ÜCRETİ:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğretim ücrete tabidir. Öğretim ücretleri her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenmektedir. Öğretim ücretleri iki eşit taksitte tahsil edilmektedir. Birinci ödeme ilk kayıt sırasında, ikinci ödeme bahar dönemi ders kayıtlarından önce Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında olmaktadır.
İngilizce hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden de aynı ücretler alınmaktadır.

 

Ayrıntılı bilgi için : http://www.ieu.edu.tr/international/

Uluslararası İlişkiler Ofisi İletişim : oia@ieu.edu.tr