Kayıt-Kabul Müdürlüğü

Yaz Okulu

YAZ OKULU BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI  DERS AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN
2015-2016 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU TAKVİMİ

Ücret Ödeme Başlangıç Tarihi

08 Haziran 2016, saat 10:00

Açılabilecek Derslerin ve Ders Programının İlanı

08 Haziran 2016, saat 10:00

YAZ OKULU PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Ders Kaydı

21 Haziran 2016 (Tüm gün)

22 Haziran 2016, saat 16:00’ya kadar

Açılması Kesinleşen Derslerin İlanı

23 Haziran 2016

Derslerinin Başlaması ve Bitişi

27 Haziran-19 Ağustos 2016

Açılmayan Derslerin Yerine Ders Alma

27-28 Haziran 2016

Ücreti İadesi için Başvuru
(Açılmayan Dersler İçin)

18-22 Temmuz 2016

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN
2015-2016 ÖĞRETİM YILI YAZ DESTEK PROGRAMI TAKVİMİ

Ücret Ödeme BaşlangıçTarihi

08 Haziran 2016, saat 10:00

Hazırlık Sınıfı Yaz Okulu Kaydı

27-28-29 Haziran 2016

Derslerinin Başlaması ve Bitişi

11 Temmuz-05 Ağustos 2016

Yaz Destek Programı Sınavı

08-09 Ağustos 2016

YAZ OKULU ÜCRETLERİ

İngilizce Hazırlık Sınıfı
(Lisans,MYO (İngilizce) Programı ve MYO-SQA Programı öğrencileri için)

6.050  TL.(KDV Dahil)

İngilizce Hazırlık Sınıfı
(MYO (Türkçe) Programı isteğe bağlı hazırlık eğitimi alan  öğrencileri için)

3.300 TL.(KDV Dahil)

1., 2. ,3. ve 4. sınıf dersleri kredi saat ücreti
(Lisans,MYO (İngilizce) Programı ve MYO-SQA Programı öğrencileri için)

770 TL. (KDV Dahil)

1. ve 2. sınıf dersleri kredi saat ücreti
(MYO (Türkçe) Programı öğrencileri için)

385 TL.(KDV Dahil)

Misafir öğrenciler için kredi saat ücreti
(Lisans,MYO (İngilizce) Programı ve MYO-SQA Programı dersleri için)

770 TL. (KDV Dahil)

Misafir öğrenciler için kredi saat ücreti
(MYO (Türkçe) Programı dersleri için)

385 TL.(KDV Dahil)

YAZ OKULU ÜCRETLERİ

Lisans, MYO (İngilizce) Programı ve MYO-SQA Programlardaki Dersler için

MYO (Türkçe) Programı öğrencileri için

Dersin
Kredisi

Kredi saat başı ders ücreti

Toplam

Dersin
Kredisi

Kredi saat başı ders ücreti

Toplam

2

770,00

1.540,00 TL

2

385,00

770,00 TL

3

770,00

2.310,00 TL

3

385,00

1.155,00 TL

4

770,00

3.080,00 TL

4

385,00

1.540,00 TL

5

770,00

3.850,00 TL

5

385,00

1.925,00 TL

6

770,00

4.620,00 TL

6

385,00

2.310,00 TL

7

770,00

5.390,00 TL

7

385,00

2.695,00 TL

8

770,00

6.160,00 TL

8

385,00

3.080,00 TL

9

770,00

6.930,00 TL

9

385,00

3.465,00 TL

10

770,00

7.700,00 TL

10

385,00

3.850,00 TL

Bölümlerinde 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler,  Yaz Okulunda en fazla 9 kredilik ders alabilirler. Bölünemeyen derslerde 10 kredilik alınabilir. Örn., 3+3+4 kredilik üç adet ders.

Her öğrencinin seçeceği derslerin kredisine göre belirlenen ücret, başvuru ve kayıt takviminde belirtilen süreler içinde Vakıfbank’ın herhangi bir şubesinden öğrenci numarası bildirmek suretiyle yatırılır.

OASIS-Öğrenci Bilgi Sistemi üzerindeki ders kayıt ekranı, Yaz Okulu ücretinin ödemesine bağlı olarak açılır. Bu nedenle, on-line ders kayıtlarında sorun yaşanmaması açısından, toplamda alınması plânlanan derslerin kredisine göre belirlenen ücretin ilgili bankaya yatırılması gerekmektedir.

Burslu Öğrenciler

 • Üniversitemize tam burslu kontenjandan yerleşerek öğrenim gören öğrencilerden yaz okulunda aldığı dersler için ücret alınmaz.

 • Üniversitemize %50 burslu kontenjandan yerleşerek öğrenim gören öğrenciler yaz okulu ücretinin yarısını öderler.

 • Üniversitemize %25 burslu kontenjandan yerleşerek öğrenim gören öğrenciler yaz okulu ücretini %25 indirimli olarak öderler.

 • Başarı Bursu alan öğrenciler Yaz Okulu ücretini tam olarak öderler.

  Kardeş indirimi, İZTO Üyeleri İndirimi, İEÜ ve İZTO Mensupları İndirimi, Tercih İndirimi gibi  indirimler  öğrencilerin öğrenimine devam ettiği normal öğrenim süresi için geçerli olup yaz okulları ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz. O nedenle, yaz okulu ücretlerine indirimler yansıtılmaz. 

  Yaz Okulunda Açılabilecek Dersler

  Yaz Okulunda her hangi bir dersin açılabilmesi için en az 8 öğrencinin kayıtlanması gerekmektedir. 

  Eğitim-öğretim özelliği ve dersin işlenişi gereği proje, workshop türündeki derslerin Yaz Okullarında açılması mümkün olamamaktadır.

  Fakülteler/Yüksekokullar tarafından belirlenen 2015-2016 öğretim yılı yaz okulunda açılabilecek derslerin listesi ve bu derslerin Yaz Okulu Programı Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmiştir.

   Öğrenciler, ilan edilen bu derslerin dışındaki dersler için de talepte bulunabileceklerdir.

  Yeterli sayıda başvurunun olması halinde; ilan edilen dersler ve bu derslerin dışında listede yer almayan, ayrıca talep edilen dersler; Yaz Okulu’nda açılabilir.


  Yaz Okulu Ders Kayıtları

 • Yaz öğretiminde öğrenciler, en fazla 9 kredilik ders alabilir. Bölünemeyen derslerde 10 kredilik alınabilir. Örn., 3+3+4 kredilik üç adet ders.

   

 • Hak donduran öğrenciler, haklarının saklı tutulduğu dönemlerin derslerini yaz öğretiminde alamazlar.

   

 • Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, başarısız olduğu veya notunu yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Derslerde en son alınan not geçerlidir. Öğrencilerimiz,  Yaz Okulu'nda alabilecekleri dersleri seçerken bu hususu dikkate almalıdır.

   

 • Yaz öğretimine devam eden öğrencilerin izleyen dönemde alacakları derslerin tespitinde, yaz öğretimi sonundaki genel not ortalamaları dikkate alınır ve buna göre tabi oldukları ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

   

 • Bahar dönemi sonunda:

  • Genel Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olanlar bulunduğu sınıfın bir üst sınıfına ait dersler arasından 6 AKTS kredisini geçmemek üzere en fazla iki ders,

  • Genel Not Ortalaması 2.50 ve üzeri olanlar bulunduğu sınıfın bir üst sınıfına ait dersler arasından 12 AKTS kredisini geçmemek üzere en fazla üç ders alabilirler.

 

 • Öğrenciler daha önce hiç almadıkları birbirini takip eden dönemlere ait II. Yabancı dil derslerini aynı anda yaz okulunda alamazlar. Ancak, 4. sınıf öğrencisi olup, mezuniyeti için alması gerektiği halde alamadığı 4. sınıfa ait II. Yabancı dil dersleri kalan öğrenciler, bu derslerini yaz okulunda aynı anda alabilirler.  

Yaz öğretiminde açılmayan derslerin yerine ders alma talebi yapılabilir. Ancak, yaz okulunda ders bırakma, dersten çekilme uygulanmaz. 

YAZ OKULU DERS KAYIT AÇIKLAMALARI

 
YAZ OKULU AKADEMİK KURALLARI


Yaz öğretiminde açılan derslerin devam, ara sınav, dönem sonu/yarıyıl sonu sınavı ve başarı değerlendirmesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ilgili yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre yapılır.


Öğrencilerin başarı sıralaması güz ve bahar dönemlerinde alınan notlar ile belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan notlar, genel not ortalaması (GNO)'ya dahil edilir, ancak başarı sıralamasının tespitinde dikkate alınmaz.

DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULUNDA DERS ALMAK İSTEYENLER

Üniversitemiz Yaz Okulundan diğer üniversitelerde okumakta olan öğrenciler de faydalanabilmektedir. Diğer üniversitelerden Üniversitemiz Yaz Okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.


1.    Dilekçe
2.    Yaz Okulu Başvuru Formu
3.    Nüfus Fotokopisi
4.    Öğrenci Belgesi
5.    Yaz okulu ücretinin yatırılmış olduğunu gösterir banka dekontu
 
 BAŞKA ÜNİVERSİTELERİN YAZ OKULUNDA DERS ALMAK İSTEYENLER 


Son sınıf öğrencisi olup Yaz Okulu'nda alacağı derslerle mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimize; Üniversitemiz Yaz Okulu'nda açılmayan dersler için başka üniversitelerin Yaz okullarında ders almalarına izin verilmektedir. Bu durumda olan öğrencilerin almak istedikleri dersin içeriği, İEU ve AKTS kredisi, eğitim dili gibi bilgileri için Bölüm Başkanlığı’ndan onay almaları ve uygun görülmesi halinde dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Yaz okulunda diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerin başvuruları, ilgili bölüm başkanlıkları tarafından dersin içeriği, İEU ve AKTS kredisi, eğitim dili bilgileri yönünden incelenir ve uygun görüş verilmesi halinde o dersi diğer üniversitelerden almasına izin verilebilir.  

Yaz okulunda diğer üniversitelerden alınmasına izin verilen derslerde alınan notun İEÜ yönetmeliklerinde öngörülen asgari başarı notuna karşılık gelmesi halinde öğrenci o dersten başarılı sayılabilir. (Ör., X üniversitesinde bir dersten başarı notu 100 üzerinden  en az 50 ise bu öğrencinin İEÜ’de bu dersten başarılı sayılması mümkün değildir. Öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için İEÜ’de DD notu karşılığı olan 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir.)

Ara sınıfta okuyan öğrencilerin (mezuniyet aşamasında olmayan) ; yalnız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliği kabul edilen ve akademik danışmanı ile Bölüm Başkanlığı'nın onayladığı yurt dışı (KKTC hariç) Üniversitelerden ders alınmasına izin verilebilir.

İngilizce hazırlık sınıfı ve lisansüstü derslerin yaz okulunda başka Üniversitelerde devamına izin verilmez.

 
YAZ OKULUNDA YURTTA KONAKLAMA

Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler Yurt Müdürlüğü’nden aşağıda temin edilebilir.
 

Yurt Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Emel HOCAOĞLU

0-232-4888201

http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/webservice/phone/phone_search?func=image&mail=dldk-gnb%60nfkt?hdt-dct-sq

Özlem DEMİR

0-232-4888500

http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/webservice/phone/phone_search?func=image&mail=nykdl-cdlhq?hdt-dct-sq

Ayşegül TUĞAY

0-232-4888200

http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/webservice/phone/phone_search?func=image&mail=%60xrdftk-stf%60x?hdt-dct-sq

 

 

Kayıt Kabul Müdürlüğü Sorumlu Personeli
Burcu KARACA
0-232- 488 83 68
burcu.karaca@ieu.edu.tr