Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Sıkça Sorulan Sorular


Kayıtlar İçin Sıkça Sorulan Sorular

Üniversitemiz bünyesinde yer alan her bölüm ve program için ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında olmak üzere  kayıt için ayrı  günler verilmiştir. Adaylar, kazandıkları bölümler için ayrılan günlerde  8.30-18.00 saatleri arasında kayıt merkezine başvurabilirler. Ayrıca, rezervasyon yapılması gerekli değildir. Kayıt için gelen adaylara  başvuru sırasına göre numara verilmek suretiyle kayıt işlemleri tamamlanır. Kendilerine ayrılan günlerde gelemeyen adaylar mazeretlilerin gününde kayıt yaptırabilirler. Bunun için her hangi bir belge sunulması zorunlu değildir.

Kesin kayıtlar başkaları tarafından yapılamaz.  Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Sağlık, yurt dışı eğitimi vb. zorunlu mazeretin bulunması halinde kayıtlardan en geç 1 hafta önce Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile  irtibata geçilmesi gerekir. Bu durumda mazeretin belgelenmesi ve vekalet belgesinin sunulması zorunludur.
Kendilerine ayrılan günlerde gelemeyen adaylar  kayıtların son gününde (mazeretli kayıt gününde) kayıt yaptırabilirler. Mazeretli gününde kayıt için gelen adaylardan ayrıca mazeret belgesi talep edilmez.
 
Zorunlu nedenlerle, diğer adayların kayıtlarının yapıldığı tarihlerde kayıt olmak isteyenlere 16.00-18.00 saatleri arasında hizmet verilir.  
Kesin kayıtların ilan edilen tarihler arasında yapılması zorunludur. Belirlenen sürelerde kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve yasal olarak hiç bir hak talep edemezler.

Mezun olduğunuz ortaöğretim(lise)  kurumundan  bir defaya mahsus olmak üzere verilen  diploma kayıp belgesinin aslı ile kayıt yaptırabilirsiniz.

Kesin kayıtlarda tasdikli belgeler geçerli değildir. Lise diplomasının aslı veya yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.
Kesin kayıt için diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı gereklidir. Ancak, farklı düzeydeki bir programa kayıtlı iseniz ilgili üniversiteden tasdik ettireceğiniz ve "Üniversitemizin ......programına kayıtlı olup  lise diplomasının aslı Üniversitemizdedir." şeklindeki bir açıklamanın bulunduğu tasdikli lise diploması fotokopisini sunabilirsiniz. Bu husus,  halen öğrenim gördüğünüz programın 2 yıllık, kazandığınız programın ise 4 yıllık olması veya halen öğrenim gördüğünüz programın 4 yıllık, kazandığınız programın ise 2 yıllık olması durumunda geçerlidir.

Kayıt işlemleri için 4,5 cm x 6 cm boyutunda  ve  son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf gerekmektedir. Fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraf  kabul edilmez. 

Liseden mezun olmayan öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının yapılması mümkün değildir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınması halinde Eylül ayında yapılabilecek ortaöğretim sorumluluk sınavlarının sonucunda mezun olan adaylara YÖK tarafından geçmiş yıllarda kayıt hakkı hakkı verilmiştir. Bu hakkın 2014 yılında üniversiteyi kazanan adaylara  da verilmesi halinde YÖK'ün belirleyeceği koşullarda sonradan kayıt hakkı verilebilecektir.

Üniversitemiz bünyesinde yer alan "Mutfak Sanatları ve Yönetimi" programı için sağlık kurulu raporu gereklidir. Diğerleri için gerekli değildir.
Askerlik çağında olan adayların bilgileri Üniversite tarafından ilgili kurumdan temin edilir. Kayıt için askerlik belgesi talep edilmez. Askerlik işlemleriyle ilgili sorunları olanlar kayıt işleminden önce  ilgili askerlik şubesine yönlendirilir.
 


Kayıt işleminiz tamamlandıktan sonra  Öğrenci Kimlik Kartınız teslim edilecektir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet belgelerinin  geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu süre içinde her hangi bir üniversitenin hazırlık sınıfından başarılı olduğunuza ilişkin bir belgenin sunulması halinde talebiniz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından değerlendirilecektir.
İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılmak için Uluslararası geçerliliği olan TOEFL, IELTS sınavları ile ulusal geçerliliği olan YDS(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sonuçları geçerlidir.
Bu sınavlardan alınması gereken puanlar aşağıda belirtilmektedir.

Sınav Türü Lisans ve Önlisans Programları Uluslararası Ortak Lisans Programları
(UOLP-SUNY Programları)
Fredonia Kampusu Cobleskill Kampusu New Paltz Kampusu Cortland Kampusu
TOEFL
(Test of English as Foreign Language)
IBT 78** IBT 70 IBT 70 IBT 74 IBT 72
IELTS
(International English Language Testing System)
5.5 5.5 5.5 6.5 6.5
YDS(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) 65** - - - -
İYS
(İEÜ İngilizce Yeterlik Sınavı)
65 65* 65* - -
(*)İEÜ-İYS sınav sonucuna göre İngilizce hazırlık sınıfından başarılı olan UOLP-SUNY Fredonia ve Cobleskill Kampusu programı öğrencileri, bölümlerinde 1. sınıfta eğitimlerine devam ederken yurt dışı üniversiteye gitmeden önce ayrıca  “İngilizce Konuşma Sınavı”na alınacaklar ve bu sınavdan da başarılı olmaları halinde yurt dışı üniversiteye gidebileceklerdir.
(**)23 Temmuz 2013 ve öncesinde alınmış belgeler için TOEFL(IBT)'de 65 puan;  YDS/KPDS/ÜDS'de 70 puan esas alınır.
 Üniversitemizde Yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim gören ve son üç yıl içinde başarılı olan öğrencilere muafiyet verilmektedir.
 

Öğretim ücreti ödemeleri Vakıfbank’ın herhangi bir şubesinden yapılır. Ödemelerde ayrıca havale ücreti alınmaz.
 
Ödemeler için öğrenci numarasının verilmesi yeterlidir. Herhangi bir hesap numarası belirtilmesine gerek bulunmamaktadır.
 
Kesin kayıtlar süresince ilgili banka şubesi Üniversitemizde de hizmet vermektedir. İsteyenler, kayıt için geldiklerinde ücret ödemelerini üniversitede yapabilirler.

Kesin kayıt tarihinden önce ücretin yatırılması gereklidir.
Üniversitenin anlaşmalı bankalarının kredi kartı sahiplerine isteğe bağlı olarak banka koşullarına göre 9 aya kadar taksitlendirme yapılabilmektedir. Detaylı bilgi Mali İşler Müdürlüğü'nden alınabilir.

Tel: 0 232 48 88 374 Muammer Bey
 
Üniversitemizin Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sinav Yönetmeliği’nin 34. maddesinin  dördüncü fıkrası uyarınca “Kendi istekleri ile kayıtlarını sildiren veya yatay geçiş nedeni hariç başka bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler iade edilmez.“

Yıllık öğretim ücretinin peşin ödenmesi durumunda ikinci dönem taksiti üzerinden %3,5 indirim uygulanmaktadır. Detaylı bilgi Mali İşler Müdürlüğü'nden alınabilir.

Tel: 0 232 48 88 374 Muammer ŞAKAR

Ücretli kontenjandan yerleşen öğrenciler yaz okulunda aldıkları derslerin kredi saatına göre ücret öderler.
Tam Burslu kontenjandan yerleşen öğrenciler azami bursluluk süresince Yaz Okulunda ücret ödemezler.  Diğer burs(%50 Burslu, %25 Burslu)  kontenjanlarından yerleşen öğrenciler azami bursluluk süresince  yazokulu ücretlerini  tabi oldukları bursluluk oranlarında indirimli olarak öderler.

ÖSYS Kılavuzu'nda yer alan Tam Burslu kontenjanlardan Lisans(4 yıllık) programlara ilk 10.000 de yerleşen öğrencilere yılda 9 ay süreyle yapılan  aylık ödemeler her ayın 6'sında Üniversitenin belirlediği bankada açtırdıkları hesaplarına yatırılmaktadır. Burslara ait  aylık ödemeler  Ekim ayında başlamaktadır.  
 
Aynı şekilde, Türkiye genelinde yapılan sıralamada ilk 1000 içinde yer alan Tam Burslu öğrencilere yapılan toplu ödemelerde Üniversitenin belirlediği bankada açtırdıkları hesaplarına yatırılmaktadır.
 
Burslar hakkındaki detaylı bilgi icin:  http://oim.ieu.edu.tr/tr/burslar

Üniversitemize yeni kayıt olacak öğrencilerimizin yurt kayıtları kesin kayıtlar sırasında yapılmaktadır.

Yurtlarımızın müsait olması halinde tatil dönemlerinde ve kayıt dönemlerinde öğrencilerimizin ailelerinin  yurtta kalmasına imkan verilebilmektedir. Yurt Müdürlüğü'nden bununla ilgili bilgi alınabilir.

Tel: 0 232 488 85 00 Emel Hocaoğlu

Lisans ve ön lisans programlarına kayıt olan öğrencilerin askerlik tecil belgeleri Ekim ayı sonuna kadar Kayıt Kabul Müdürlüğü tarafından doğrudan ilgili askerlik şubelerine gönderilir. Askerlik tehir işlemleri için öğrencilerimizin başvuruda bulunması gerekmez.

Haklı ve geçerli bir mazereti bulunan öğrencilere, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde ilgili Yönetim Kurulu’nun kararı ile bir defada en çok iki dönem, öğrencilik süresince en fazla dört dönem izin verilebilir. İzinli geçen süreler azami öğretim sürelerine eklenir.

Dönem başlangıcından itibaren en geç 15 gün içinde mazeretlerinizi belgelendirerek başvurmanız gerekmektedir.

Öğrenim hakkını saklı tutma başvurularının işleme konulabilmesi için o döneme ilişkin öğretim ücreti ile varsa diğer ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması gerekir.

Kayıt dondurulan dönem için ödenen  öğretim ücreti öğrencinin eğitime başlayacağı bir sonraki dönem ücretine mahsup edilir. Kaydı dondurulan dönemin sonunda eğitime devam etmeyen öğrencilere  ücret iadesi yapılmaz.

Yabancı Dil Hazırlık sınıfında kaydı dondurulan öğrencilerin ödemiş oldukları ücret, yalnız hazırlık sınıfı ücretine mahsup edilir. Bölümlerinde devam edecekleri döneme mahsup edilmez.

 

Yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, önlisans programlarında üç dönem ve lisans programlarında dört dönem öğrencilerin kayıtları dondurulabilir.

Daha önce herhangi bir üniversitede yükseköğretim programlarında öğrenim görenler bu programlarda almış oldukları derslerden muafiyet almak için başvurabilirler. Bununla ilgili başvurunun en geç dönem ders kayıtlarının son gününe kadar yapılması gereklidir.

İlgili bölümün/programın müfredatına uygun ve başarılı olunan derslerden muafiyet verilebilir.
 
Öğrencilerin daha önceki üniversitede aldıkları derslerin içerikleri ve başarı notları  ilgili bölümler tarafından değerlendirilir. Muafiyet verilecek derslerin toplam kredisi Ortak Zorunlu Dersler(Türk Dili, Atatürk İlkeleri,  birinci sınıf İngilizce dersleri) hariç öğrenim görülen bölümün/programın öğretim planlarında yer alan derslerin toplam kredisinin %10’unu geçemez.Örn, dört yılda toplam 150 kredilik ders alınması öngörülen bir bölümde  ortak zorunlu dersler hariç en fazla 15 kredilik dersten muafiyet verilebilir.
 
Üniversitemizin kampusu, İzmir-Balçova'da Teleferik mevkiinde bulunmaktadır. Kampusun şehir merkezinde yer alması dolayısıyla ulaşım çok kolaydır. Üniversitemiz kampusu önünden aşağıda belirtilen semtlerden hatlı Belediye otobüsleri geçmektedir.


o    169 ve 269 no’lu Halkapınar Metro-Alsancak-Balçova,
o    180-Balçova –Konak
o    270-Balçova-Tınaztepe (Buca)
o    369- Balçova-Konak
o    607- Balçova-Ayakkabıcılar Sitesi
o    167- Balçova- Üçkuyular Aktarma Merkezi
o    969- Balçova-Fahrettin Altay

Ayrıca Karşıyaka Bostanlı iskelesinden kalkan feribotlarlarla İnciraltı İskelesine gelen öğrencilerimiz, buradan 480 numaralı otobüsle Üniversiteye ulaşabilmektedirler.

Aktarma Merkezleri  üzerinden daha fazla yere ulaşım mümkündür.
Üniversitemizin böyle bir hizmeti bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz kendi aralarında birleşerek özel olarak bazı firmalarla anlaşmak suretiyle servis hizmeti alabilmektedir.  
 

Öğrenci Kimlik kartınızla şehir içi ulaşımında İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, metro ve vapur seyahatlerinde indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Genel

Üniversitenin öğretim olanaklarını değerlendirerek öğretim kapasitesini ve verimliliği arttırmak amacıyla Üniversitemizde yaz okulu açılmaktadır. Yaz okulunda ders almak isteğe bağlıdır.

Evet, lisansüstü programlarına kayıtlanan adayların bu öğretimleri süresince askerlik tecil hakları bulunmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 yıllık Lisans Programlarına ÖSYM tarafından yapılan LYS sonuçlarına göre, 2 yıllık Ön Lisans Programlarımıza YGS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme yöntemiyle öğrenci alınmaktadır. ÖSYS Kılavuzlarında yer alan kontenjanlara göre adaylar tercihlerini yapmakta ve ÖSYM tarafından yerleştirilmektedirler.

Ayrıca Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemize bağlı Moda ve Tekstil Tasarımı ve Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulumuza bağlı Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü’ne Ön Kayıt-Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır

Uluslararası geçerliliği olan TOEFL, IELTS, FCE vb. sınavlardan yeterli puanı alan öğrencilerin belgeleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından değerlendirilerek İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet verilebilmektedir.

Yabancı dili yeterli olmayanlar için, yüksek lisans programlarına başvuran adaylara da Üniversitemizde İngilizce hazırlık öğretimi verilmektedir.

Hazırlık öğretimi de yine 18:30-21:30 saatleri arasında sürdürülmektedir.

Doktora programlarına kabul edilecek öğrencilerin yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

Bu nedenle, doktora öğrencilerinin ayrıca İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri gerekmez.

Üniversiteler arasında eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapılmaktadır. Yatay geçiş koşulları için

Bölümlerin öğretim programları çerçevesinde İTO (İzmir Ticaret Odası)’ya bağlı kuruluşlarda staj olanağı sağlanmaktadır. Dört yıllık öğretim verilen bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin en az 4-8 hafta staj yapmaları öngörülmektedir. Staj süreleri bölümlerin özelliklerine göre değişmektedir.

Öğretim ücretleri günün koşullarına göre her öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenerek ilan edilmektedir.

Öğretim dili İngilizcedir.

Yüksek lisans dersleri hafta içi 18:30-21:30 saatleri ve Cumartesi günleri verilmektedir.

Doktora öğretimi ise gündüz saatlerinde yapılmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğrenim dili 4 yıllık Lisans Programlarımızda İngilizce’dir. Hukuk Fakültemiz ve Hemşirelik Bölümü'nün öğrenim dili Türkçe olmakla beraber 1 yıl İngilizce Hazırlık programı zorunludur.

2 Yıllık Ön Lisan Programlarımızın eğitim dili Türkçe’dir. Ön Lisans Programlarına devam eden öğrenciler istedikleri takdirde İngilizce Hazırlık eğitimi alabilirler.
Ayrıca, dört yıllık öğrenim verilen lisans programlarında Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Japonca, Portekizce ve Yunanca derslerinden biri ikinci yabancı dil olarak verilmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, yerleştirildiği lisans (dört yıllık) programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla “Çift Ana Dal Programı" uygulanmaktadır. Ayrıca, belli bir alanda uzmanlık kazanmak isteyen başarılı öğrenciler diğer bölümlerde “Yan Dal Programı"na devam etmektedirler.

Kurum içinde bölümler arasında yatay geçiş yapmak mümkün olabilmektedir. Bununla ilgili koşullar için

İlk yerleştirme sonucunda kontenjanların dolmaması halinde ek kontenjan ile öğrenci alınabilmektedir. Bu işlemler yine ÖSYM tarafından yapılmakta ve çıkarılan EK YERLEŞTİRME KILAVUZU’nda kontenjanlar belirtilmektedir.

Üniversitemizde İngilizce hazırlık sınıfında kur sistemi(Modüler Sistem) uygulanmaktadır. Üst kurlardan öğrenime başlayan öğrencilerin gerekli koşulları sağlamaları halinde birinci yarıyıl sonunda(Ocak ayında) yapılan İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmak suretiyle Bahar döneminde 1. Sınıfa başlamaları mümkün olabilmektedir.
 

Yaz Okulu

Yaz Okulunda her hangi bir dersin açılabilmesi için:
Derslere en az 8 öğrencinin kayıtlanması gerekmektedir.
Proje türündeki derslerin yaz okullarında açılmaması Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilmiştir. Diğer taraftan, eğitim-öğretim özelliği ve dersin işlenişi gereği workshop vb. derslerin de Yaz Okullarında açılması mümkün olamamaktadır.
Yaz okulunda öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllara ait hiç almadığı, başarısız olduğu, çekildiği veya notunu yükseltmek istediği dersleri alabilir.
Bahar dönemi sonunda Genel Not Ortalaması: – 4.00 üzerinden en az 2.00 olanlar en fazla 1 adet, – Genel Not Ortalaması 2.50 ve üzeri olanlar en fazla 2 adet dersi üst sınıftan alabilirler. Ör.; 2009-2010 öğretim yılında Ekonomi Bölümü 2. sınıfına devam eden ve Bahar dönemi sonunda 2.40 GNO’ya sahip olan bir öğrenci Yaz Okulu’nda 3. sınıftan en fazla 1 adet ders alabilir. Yine, GNO’su 2.65 olan bir öğrenci 3. sınıftan en fazla 2 adet ders alabilir.
Yaz okulunda ders ekleme, ders bırakma, dersten çekilme uygulanmaz. Ancak, ders çakışması/ talep edilen dersin açılmaması gibi durumlarda ilan edilen süreler içerisinde değişikliğe izin verilir.
Akademik yetersizlik nedeniyle ders tekrarı yapma durumunda olan (Genel Not Ortalaması 1.80′nin altında olan) öğrenciler, yaz öğretiminde daha önce almadıkları üst sınıflara ait dersleri alamazlar. Bu öğrenciler, daha önce aldıkları dersleri tekrar ederler.
Yaz okulunda bir dersin açılıp açılmaması öğrencilerin başvurularına göre belirlenmektedir. Bu nedenle yaz okulunda derslere kayıtlanan bir öğrencinin o dersleri bırakması veya değiştirmesi mümkün olamamaktadır.
Öğrencinin talep ettiği dersin yaz okulunda açılmaması durumunda, kendi ders programlarında çakışmaya neden olmayacak şekilde, ilan edilen tarihler arasında, açılan diğer derslere kayıt olabilir.
Evet. Açılamayan derslerinizin ücretinin iadesi için, ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alacağınız “Yaz Okulu Ders Ücreti İade Formu”nu bizzat doldurarak onaylatmanız gerekmektedir. Mali İşler Müdürlüğü tarafından “Yaz Okulu Ders Ücreti İade Formu”nda belirteceğiniz banka hesap numaranıza ücretiniz doğrudan yatırılacaktır.
Hazırlık sınıfı yıl bazında olduğu için 1. yıl hazırlık okuyup 2. yılında öğrencilik hakkını donduranlar ile yurt dışında İngilizce hazırlık programına devam eden öğrenciler hazırlık sınıfı yaz okuluna kayıt yaptırabilirler.
Hayır, bu öğrenciler haklarının saklı tutulduğu dönemlerin derslerini yaz okulunda alamazlar. Ondan önceki dönemlere ait dersleri var ise onlara kayıtlanabilirler. Örn; 2. sınıfa ilk kez devam eden bir öğrenci 2013-2014 güz döneminde devam edip bahar döneminde hakkını saklı tutmuş ise 2. sınıf bahar dönemine ait dersleri yaz okulunda alamaz. İsterse, 1. sınıfa veya 2. sınıf Güz dönemine ait dersleri alabilir.
Güz ve bahar yarıyıllarında olduğu gibi yaz okulunda da ders çakışmasına izin verilmez. Kayıtlanmak istediğiniz derslerde çakışma söz konusu olması halinde ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak çakışan dersinizi değiştirmeniz gerekmektedir.
Başarı bursu almaya hak kazanan öğrencilerin tespitinde o öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında alınan notlar dikkate alınır. Öğrencilerin başarı sıralamasında yaz okulu sonunda alınan notlar dikkate alınma
ÇAP ve YDP programlarına kabul edilmeden bu programlarla ilgili derslerin Yaz Okulunda alınması mümkün değildir.
Öğrenciler daha önce hiç almadıkları birbirini takip eden dönemlere ait II. Yabancı dil derslerini aynı anda yaz okulunda alamazlar.
Ancak, 4. sınıf öğrencisi olup, mezuniyeti için alması gerektiği halde alamadığı 4. sınıfa ait II. Yabancı dil dersleri kalan öğrenciler, bu derslerini yaz okulunda aynı anda alabilirler.

Ayrıca, II. Yabancı dil derslerini bir kez izleyen ve başarısız olan(FF, FD notu alan) bir öğrenci, başarısız olduğu bu ders ile birlikte onu takip eden döneme ait II. Yabancı Dil dersini alabilir. Örn; “FR201 Fransızca III” dersini almış ve başarısız olmuş (FF, FD notu olan), bahar döneminde ise bazı nedenlerle “FR202 Fransızca IV” dersine kayıtlanamamış bir öğrenci, yaz okulunda “FR201 Fransızca III” ve “FR202 Fransızca IV” derslerini aynı anda alabilir. Aynı öğrenci “FR 201 Fransızca III” dersinden NA(Devamsız) notu almış olsa idi onu takip eden “FR202 Fransızca IV” dersine kayıtlanamazdı. Yalnız “FR 201″ dersini alabilirdi.
Yaz okulunda İngilizce hazırlık sınıfına diğer üniversitelerde devam edilmesine izin verilmez.
Ara sınıf öğrencilerinin diğer üniversitelerden ders almasına izin verilmez. Ancak, mezuniyet aşamasına gelmiş iseniz, mezun olmanıza engel olan dersler Üniversitemiz yaz okulunda açılmıyor ise başvurunuz ilgili bölüm başkanlıkları tarafından incelenir ve uygun görüş verilmesi durumunda Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile o dersleri İngilizce öğretim yapılan diğer üniversitelerden almanıza izin verilebilir.

Daha önce alıp başarılı olunan bir dersi, notunu yükseltmek için yaz okulunda alabilirsiniz. Yalnız notu yükseltilecek olan dersin en fazla 3 dönem önce alınmış olması gerekmektedir.

Örn; 2012-2013 öğretim yılı güz döneminde alıp başarılı olunan “ENG 101-Academic Skills in English I” dersi 2013-2014 öğretim yılı yaz okulunda alınabilir. Bu dersi 2011-2012 öğretim yılında alıp başarılı olsaydınız 2013-2014 öğretim yılı yaz okulunda almanız mümkün değildir.

Not yükseltmek üzere tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan en son not geçerlidir. Dersin başarı notunu düşürmeniz halinde genel not ortalamanız en son aldığınız not dikkate alınarak hesaplanır. Yaz öğretimine devam eden öğrencilerin izleyen dönemde alacakları derslerin tespitinde, yaz öğretimi sonundaki genel not ortalamaları dikkate alınır ve buna göre alacakları dersler tespit edilir.

 

Güz ve bahar yarıyıllarında olduğu gibi yaz okulunda da öğrencilerin teorik derslerin %70′sine, uygulama ve laboratuarların %80′sine katılmaları zorunludur. Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten NA notu alır ve başarısız sayılır.

 
  • Tam Burslu kontenjandan yerleşen öğrenciler azami bursluluk süresince Yaz Okulunda ücret ödemezler.  Diğer burs(%50 Burslu, %25 Burslu)  kontenjanlarından yerleşen öğrenciler azami bursluluk süresince  yazokulu ücretlerini  tabi oldukları bursluluk oranlarında indirimli olarak öderler.
Başarı bursu Güz ve Bahar dönemlerini kapsamaktadır. İlgili öğretim yılında başarı bursu almış öğrenciler Yaz okulunda ders almak isterlerse kayıtlanacakları dersler için tam ücret ödemeleri gerekir.

Yaz okulu ücretleri her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenmekte ve Üniversitemizin web sitesinde ilan edilmektedir.

Yaz öğretiminin süresi 7 haftadan az olamaz. Bu süreye ara ve final sınavları da dahildir. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır. Akademik Takvim üniversitemizin web sitesinde yayınlanmaktadır.

Yaz Okulu’nda öğrenciler, en fazla 9 kredilik ders alabilirler. Ancak dersin bölünmesinin mümkün olmaması halinde ilgili Fakülte Dekanlığı’nın izniyle yaz okulunda 10 kredilik ders verilebilir.

(Örn.: “LAW100 Hukukun Temel İlkeleri”dersi 3 kredi, “MATH102 Genel Matematik II” dersi 3 kredi, “ECON101 Mikroekonominin İlkeleri” dersi 4 kredi, toplam 10 kredi verilebilir.)