Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Son Dönem Öğrencileri için Ek Sınav Hakkı (Lisans ve Önlisans öğrecileri için)

Son dönem öğrencileri kime denir?

Bir öğrenci; bulunduğu dönemde kayıt olduğu derslerle birlikte varsa daha önce alıp başarısız olduğu dersler için verilen sınav haklarını da kullanıp başarı ile tamamladığı takdirde diploma almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır.

Son dönem sınav hakkından kimler yararlanabilir?

  • Son dönem öğrencisi olup not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu olan ve/veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten (U) notu olan öğrenciler,
  • (FF) veya (FD) notları bulunmadığı halde genel not ortalamaları 2.00′nin altına düşen, son dönem öğrencileri (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları derslerden ek sınava girebilirler.

Ek sınavlar ne zaman yapılır?

Her dönem sonunda yapılacak olan ek sınav tarihleri Akademik Takvim de yer almaktadır.

Kimler sınava katılamazlar ?

  • Hiç kayıtlanmadığı dersi bulunan öğrenciler,
  • NA (devamsız) notu bulunan öğrenciler,
  • 1 kez ek sınava katılmış öğrenciler.

Hangi derslerin ek sınavı yapılmaz?

Proje türündeki derslerden ek sınav hakkı verilmez.