Kayıt-Kabul Müdürlüğü

Öğretim Süreleri

LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİ İÇİN

  Normal Öğrenim Süresi Azami Öğrenim Süresi
İngilizce hazırlık sınıfı 1 yıl 2 yıl
Meslek Yüksekokulu programları (2 yıllık) 2 yıl 4 yıl
Lisans Programları (4 yıllık) 4 yıl 7 yıl


ÖĞRENCİLİK HAKKI DONDURANLAR :

İlgili Yönetim Kurulları tarafından kabul edilen mazeretlerine istinaden izin verilen(öğrencilik hakları dondurulan) öğrencilerin bu süreleri azami öğrencilik sürelerine eklenir.

Kayıt dondurma süreleri hiçbir koşulda 2 yıl veya 4 dönemi (sömestr) geçemez.