Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Öğretim Süreleri

LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİ İÇİN

 

Normal Öğrenim Süresi

Azami Öğrenim Süresi

İngilizce hazırlık sınıfı

1 yıl

2 yıl

Meslek Yüksekokulu programları (2 yıllık)

2 yıl

4 yıl

Lisans Programları (4 yıllık)

4 yıl

7 yıl

Tıp Programı

6 yıl

9 yıl


ÖĞRENCİLİK HAKKI DONDURANLAR :

İlgili Yönetim Kurulları tarafından kabul edilen mazeretlerine istinaden izin verilen(öğrencilik hakları dondurulan) öğrencilerin bu süreleri azami öğrencilik sürelerine eklenir.

Kayıt dondurma süreleri hiçbir koşulda 2 yıl veya 4 dönemi (sömestr) geçemez.