Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Öğrenci İşleri Müdürlüğü Görev Tanımları

Meryem ELMASTAŞ
Öğrenci İşleri​ Müdürü

0232 488 81 67
meryem.elmastas@ieu.edu.tr

 

 

Özlem TEKİN KINIS
Öğrenci Bilgi Sistemi Şefi


0 232 488 81 49
ozlem.tekin@ieu.edu.tr

SORUMLU OLDUĞU FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM/PROGRAM

 1. İşletme
 2. İşletme (UOLP)
 3. Muhasebe ve Denetim 

 

 • Öğrenci Bilgi Sistemi’nde ihtiyaç duyulan ilave yazılımların hazırlanması ve düzeltilmesi ile ilgili işlemlerin takibi.
 • Öğrenci verilerinin Öğrenci Bilgi Sistemi’ne aktarılması işlemlerinin takibi.
 • Ders Kayıtları ve Danışman Onayları işlemlerinin takibi
 • ERASMUS programı kapsamında giden öğrencilerin intibak işlemlerinin takibi.
 • Öğretim Üyelerinin Not Girişi ile ilgili işlemlerinin yürütülmesi
 • YÖK veritabanında kullanılmak üzere istenen verilerin hazırlanması işlemlerin takibi
 • Öğrenciler tarafından talep edilen yazışmaların takibi

 

 

İlknur GÜLERER
Ders ve Sınav Programlama Şefi

0 232 488 81 58
ilknur.dayanikli@ieu.edu.tr

SORUMLU OLDUĞU FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM/PROGRAM

 1. Lojistik Yönetimi
 2. Tıp Fakültesi

 

 • Ders Programlarının hazırlanması ve takibi
 • Sınav Programlarının hazırlanması ve takibi
 • Not İşlemlerinin takibi
 • Sınav Evraklarının teslim işlemlerinin takibi (Lisans ve Meslek Yüksekokulu)
 • Öğretim planları değişiklikleri ve intibak işlemlerinin takibi
 • Sınav Koordinasyon Kurulu'nun idari işlemlerinin takibi
 • Dönem içi ve Dönem Sonu Sınav görevlendirmelerinin takibi
 • Derslik programlarının Takibi
 • Ders Yükü tablolarının hazırlanması
 • Arşiv ile ilgili işlemlerin takibi

 

 

Aytül  TÜZEMEN APAYDIN

Mezuniyet ve Burs İşlemleri Sorumlusu

0232 488 81 70
aytul.tuzemen@ieu.edu.tr
 

 

SORUMLU OLDUĞU FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM/PROGRAM

 1. Ekonomi
 2. Ekonomi (UOLP)
 3. Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 4. Uluslararası Ticaret ve Finansman

 

 • Merkezi Sistem, DGS, Ön kayıt-özel yetenek sınavı, Ek kontenjan ile Üniversiteye yerleşen lisans ve önlisans öğrencilerinin kesin kayıt işlemlerinin yürütülmesi
 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Kabul işlemlerinin takibi
 • Af Kanunu ile Üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin işlemlerinin takibi
 • Kurum içi ve Kurum dışı yatay geçiş başvurularının kabulü, ders muafiyetleri ve ders kayıt işlemlerinin takibi
 • Burslu öğrenci işlemleri ve Burslu öğrencilerin başarı durumlarının takibi
 • Mezuniyet İşlemlerinin takibi(Mezuniyet Töreni, Diploma, Diploma Eki Belgelerinin hazırlanması, dağıtımının takibi)
 • Öğrenci Bilgi Sistemi’nde ihtiyaç duyulan ilave yazılımların hazırlanması ve düzeltilmesi ile ilgili işlemlerin takibi.
 • Öğrenci verilerinin Öğrenci Bilgi Sistemi’ne aktarılması işlemlerinin takibi.

 

 

 

Pınar GÜVENİR DUYDUKOĞLU

İdari İşler 

0 232 488 81 79
pinar.guvenir@ieu.edu.tr

 

SORUMLU OLDUĞU FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM/PROGRAM

 1. İletişim Fakültesi
 2. Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu 

 

 • Lisans, Önlisans öğrencilerinin öğretim ücretleriyle ilgili işlemlerin yürütülmesi ve takibi.
 • Burslu öğrenci işlemleri ve Burslu öğrencilerin başarı durumlarının takibi
 • Kurum dışı yatay geçiş başvurularının kabulü, ders muafiyetleri ve ders kayıt işlemlerinin yürütülmesi
 • Misafir öğrenci başvurularının kabulü ve ders kayıt işlemlerinin yürütülmesi

 

 

 

Merve ALTINSOY
İdari İşler 

0 232 488 83 13
merve.altinsoy@ieu.edu.tr

 

SORUMLU OLDUĞU FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM/PROGRAM

 1. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 2. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 3. Yazılım Mühendisliği,
 4. Yazılım Mühendisliği (UOLP)
 5. Mekatronik Mühendisliği
 6. Havacılık ve Uzay Mühendisliği

 

 • Derslik programlarının Takibi
 • Dönem içi ve Dönem Sonu Sınav görevlendirmelerinin yapılması ve takibi
 • Sınav Koordinasyon Kurulu'nun idari işlemlerinin yürütülmesi.
 • Not İşlemleri (I Notları, Not İtiraz İşlemleri, Devamsız Notlarının düzeltilmesi)
 • Not çizelgelerinin teslim alınması ve takibi  (Lisans ve Meslek Yüksekokulu)
 • Sınav Programlama hizmetlerinin yürütülmesi ve takibi
 • Öğretim planları değişiklikleri ve intibak işlemlerinin takibi

 

 

Senem YILMAZ
İdari İşler

0 232 488 81 78

senem.yilmaz@ieu.edu.tr

 

SORUMLU OLDUĞU FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM/PROGRAM

 1. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

 

 • Merkezi Sistem, DGS, Ön kayıt-özel yetenek sınavı, Ek kontenjan ile Üniversiteye yerleşen lisans ve önlisans öğrencilerinin kesin kayıt işlemlerinin takibi
 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Kabul işlemlerinin yürütülmesi
 • Af Kanunu ile Üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin işlemlerinin yürütülmesi
 • Kurum içi yatay geçiş başvurularının kabulü, ders muafiyetleri ve ders kayıt işlemlerinin yürütülmesi
 • Mezuniyet İşlemlerinin takibi (Mezuniyet Töreni, Diploma, Diploma Eki Belgelerinin hazırlanması, dağıtımı)
 • Yabancı Uyruklu öğrenciler için yapılan "Türk Dili Yeterlik Sınavı" işlemlerinin takibi
 • Dikey Geçiş öğrencilerinin akademik durumlarının takibi.
 • Dosya dolap düzenleme işlemlerinin takibi.

 

 

Ayşegül TOK
İdari İşler 

0 232 488 81 60
aysegul.tok@ieu.edu.tr
 

SORUMLU OLDUĞU FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM/PROGRAM

 1. Grafik Tasarımı (örgün),
 2. Grafik Tasarımı (İÖ)
 3. Turizm ve Otel İşletmeciliği
 4. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Uluslararası Ortak Önlisans Programı)
 5. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
 6. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 7. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
 8. Bilgi Güvenliği Teknolojisi
 9. Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
 10. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
 11. Elektrik
 12. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
 13. İnşaat Teknolojisi
 14. Mobilya ve Dekorasyon
 15. İç Mekân Tasarımı
 16. Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

 

 • Talep edilen tüm yazışmaların yapılması
 • İlgili kurullardan çıkan öğrencilere ait kararların sisteme işlenmesi ve öğrencilere yazı ile bildirilmesi.
 • Ders Muafiyeti, Hazırlık sınıfı Muafiyeti, II. Yabancı Diller Muafiyet Notları, ENG ve ING dersleri Muafiyet Notları.
 • İngilizce hazırlık sınıfından başarısızlıkları nedeniyle kaydı silinen öğrencilerin Türkçe öğretim yapılan kurumlara başvuru işlemlerinin yürütülmesi.
 • Sürekli formların basılması.

 

 

Sibel ULUDAĞ
Ön Banko Hizmetleri Sorumlusu

0232 488 82 47

sibel.uludag@ieu.edu.tr
 

 

SORUMLU OLDUĞU FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM/PROGRAM

 1. Dış Ticaret
 2. Dış Ticaret (Uluslararası Ortak Önlisans Programı)
 3. Bankacılık ve Sigortacılık
 4. Pazarlama
 5. Radyo ve Televizyon Programcılığı
 6. Bilgisayar Programcılığı
 7. Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği
 9. Laboratuvar Teknolojisi
 10. Mimari Restorasyon
 11. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 12. Çağrı Merkezi Hizmetleri
 13. Emlak ve Emlak Yönetimi
 14. Lojistik (Uluslararası Ortak Önlisans Programı)
 15. İnsan Kaynakları Yönetimi (Uluslararası Ortak Önlisans Programı)
 16. Bilgisayar Programcılığı (Uluslararası Ortak Önlisans Programı)
 17. Dış Ticaret (İngilizce)
 18. Lojistik (İngilizce)

   
 • Öğrenci Belgelerinin hazırlanması ve takibi
 • Önbüro, bilgi edinme ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi
 • Öğrencilerin akademik işlemlerine ilişkin başvuruların kabulü
 • Öğrenci Kimlik kartlarının hazırlanması ve takibi

 

 

Sulbiye Nur ÇAYLAK

Ön Banko Hizmetleri Sorumlusu
0 232 488 81 57

nur.caylak@ieu.edu.tr
 

SORUMLU OLDUĞU FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM/PROGRAM

 1. Hukuk Fakültesi
 2. Adalet Meslek Yüksekokulu

 

 • Transkript Belgelerinin hazırlanması ve takibi
 • Önbüro, bilgi edinme ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi
 • Öğrencilerin akademik işlemlerine ilişkin başvuruların kabulü
 • Birime gelen resmi evrakların teslim alınması ve birim içinde ilgililere dağıtımı

 

 

 Burcu  KARACA

 Ön Banko Hizmetleri Sorumlusu


 0 232 488 83 68

 burcu.karaca@ieu.edu.tr

SORUMLU OLDUĞU FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM/PROGRAM

 1. Bilgisayar Mühendisliği,
 2. Bilgisayar Mühendisliği (UOLP)
 3. Endüstri Mühendisliği
 4. Endüstri Sistemleri Mühendisliği
 5. İnşaat Mühendisliği
 6. Gıda Mühendisliği
 7. Biyomedikal Mühendisliği
 8. Genetik ve Biyomühendislik
 9. Makine Mühendisliği

 

 • Önbüro, bilgi edinme ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi
 • Öğrenci Belgelerinin hazırlanması ve takibi
 • Öğrencilerin akademik işlemlerine ilişkin başvuruların kabulü.
 • Web sitesi güncellenmesi ve duyuruların ilanı

 

Buse İÇAĞASI
İdari İşler
 

 

0232 488 81 77

buse.icagasi@ieu.edu.tr
 

SORUMLU OLDUĞU FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM/PROGRAM

 1. Fen Edebiyat Fakültesi
 2. Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

 

 • ERASMUS programı kapsamında giden öğrencilerin intibak işlemlerinin yürütülmesi.
 • ERASMUS programı kapsamında gelen öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yürütülmesi.
 • Kurum dışı yatay geçiş başvurularının kabulü, ders muafiyetleri ve ders kayıt işlemlerinin yürütülmesi
 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Kabul işlemlerinin yürütülmesi.
 • Dosya dolap düzenleme işlemlerinin yürütülmesi.

 

 

Gizem ÇINAR

İdari İşler
 

 

0232 488 81 76

gizem.cinar@ieu.edu.tr

SORUMLU OLDUĞU FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM/PROGRAM

 1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 2. Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 • Sınav Evraklarının teslim alınması (Lisans ve Meslek Yüksekokulu)
 • Kurum içi yatay geçiş başvurularının kabulü, ders muafiyetleri ve ders kayıt işlemlerinin yürütülmesi
 • Çift Anadal (ÇAP) ve Yan Dal (YDP) Programları başvurularının kabulü ve değerlendirilmesi, ilan edilmesi.
 • Staj raporlarının teslim alınması
 • Dikey Geçiş öğrencilerinin akademik işlemlerinin yürütülmesi.
 • Kaydı silinen öğrencilerin ilişik kesme işlemleri (Dosyaların düzenlenmesi, arşivlenmesi)
 • Şeref-Yüksek Şeref Belgelerinin basılması ve takibi.
 • Arşiv ile ilgili işlemlerin yürütülmesi
 • Dosya dolap düzenleme işlemlerinin yürütülmesi.
 • Web sitesi güncellenmesi ve duyuruların ilanı