Kayıt-Kabul Müdürlüğü

Lisans ve Önlisans Programları İndirimleri


TİCARET ODASI ÜYELERİ İNDİRİMİ


Bu indirim, üniversitemiz Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen Ticaret Odaları üyelerine, düzenlenen protokol kapsamında:

-Üniversitemizin “Ücretli(Genel)” kontenjanlarından kabul edilen ve
-Bu odalara üye gerçek kişilerin 1. derece kan hısımları ile,
-Tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynı zamanda son bir yıldan bu yana ortaklığı olan kişilerin 1. derece kan hısımları olan öğrencilerimize  verilir.
 

Bu öğrencilerin yıllık öğretim ücretlerinde %15 indirim yapılır.

 

İndirim Uygulanan Ticaret Odaları

•   İzmir Ticaret Odası  
•   Aliağa Ticaret Odası
•   Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası
•   Aydın Ticaret Odası
•   Bayındır Ticaret Odası 
•   Bergama Ticaret Odası 
•   Bodrum Ticaret Odası

•   Denizli Ticaret Odası  
•   Didim Ticaret Odası 
•   Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
•   Kuşadası Ticaret Odası 
•   Kütahya Ticaret Odası 
•   Manisa Ticaret Odası
•   Menemen Ticaret Odası 
•   Milas Ticaret ve Sanayi Odası
•   Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
•   Nazilli Ticaret  Odası
•   Ödemiş Ticaret Odası

•   Salihli Sanayi ve Ticaret Odası
•   Selçuk Ticaret Odası
•   Söke Ticaret Odası
•   Tire Ticaret Odası
•   Torbalı Ticaret Odası
•   Uşak Ticaret Odası


Bu  indirim hakkından, ilgili Ticaret Odaları üyesi gerçek veya tüzel kişiler her bir üyelik için bir kere  yararlanabilir.
Bu indirim öğrencilerin öğrenimine devam ettiği normal öğrenim süresi için geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.

Bu indirimden yararlanmak isteyenlerin aşağıda belirtilen belgeleri Üniversiteye ibraz etmeleri gereklidir.

            -Gerçek kişi olanların İlgili Ticaret Sicil Memurluğundan oda kayıt belgesi.
            -Tüzel kişi olanların İzmir Ticaret Sicil Memurluğundan "Son 1 yıldan bu yana ortak olduklarını gösteren belge, oda kayıt belgesi" ile tüzel kişiliği "temsil ve ilzama yetkili olduklarını belirten belge.
            -İndirim hakkından yararlanacak öğrenci ve ebeveynlerinin nüfus fotokopileri.

**İndirimlerden yararlanmak isteyen öğrencilerin, kesin kayıt sırasında veya en geç Ekim ayı sonuna kadar ilgili belgelerini Mali İşler Müdürlüğü'ne vermeleri gereklidir.
 

İNGİLİZCE HAZRILIK SINIFINDA İKİNCİ YIL İNDİRİMİ (2013-2014 öğretim yılından itibaren)

 

İngilizce Hazırlık Sınıfında ilk akademik yılın sonunda İngilizce Hazırlık Programını başarılı olarak tamamlayamayan öğrenciler ertesi yıl (3. ve 4. yarıyılda) “Kur Tamamlama (İngilizce Destek) Programı” na devam ederler.
Kur Tamamlama Programı’na kayıtlı olan hazırlık sınıfı öğrencilerine %50 indirim uygulanır.

Bu indirim, yalnız hazırlık sınıfında ikinci yılında olan öğrenciler içindir. Sonraki yıllarda hazırlık sınıfına devam edecek veya İnglizce Yeterlik Sınavlarına girecek öğrencileri kapsamaz.

 

 

AİLE BİREYLERİ İNDİRİMİ

Üniversitemizde lisans (4 yıllık) ve ön lisans (2 yıllık) programlarında öğrenim gören öğrencilere uygulanır. Bu programlarda öğrenim gören ve kardeş olanların öğretim ücretlerinde toplamda %10 indirim uygulanır.

Bu indirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin, kesin kayıt sırasında veya en geç Ekim ayı sonuna kadar Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne verecekleri dilekçe ve nüfus fotokopisiyle başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bildirimde bulunan öğrencilerin indirimleri takip eden dönemden itibaren uygulanır.

Kardeşlerden her hangi birinin Üniversiteden ayrılması halinde ücretler tam olarak ödenmeye devam edilir.

**İndirimlerden yararlanmak isteyen öğrencilerin, kesin kayıt sırasında veya en geç Ekim ayı sonuna kadar ilgili belgelerini Kayıt Kabul Müdürlüğü'ne vermeleri gereklidir. İndirimler takip eden dönemden itibaren uygulanır ve Güz dönemine ait indirim Bahar dönemi ücretlerine yansıtılır.

 

 

İEÜ (İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ) VE İZTO (İZMİR TİCARET ODASI) MENSUPLARI İNDİRİMİ

İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kadrolu akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarına %15 ücret indirimi uygulanır.

**İndirimlerden yararlanmak isteyen öğrencilerin, kesin kayıt sırasında veya en geç Ekim ayı sonuna kadar ilgili belgelerini Kayıt Kabul Müdürlüğü'ne vermeleri gereklidir. İndirimler takip eden dönemden itibaren uygulanır ve Güz dönemine ait indirim Bahar dönemi ücretlerine yansıtılır.


 

 

Mali İşleri Müdürlüğü

+90(232) 4888203
+90(232) 4888324
+90(232) 4888417
+90(232) 4888208
+90(232) 4888322
+90(232) 4888480
+90(232) 4888316
+90(232) 4888194
+90(232) 4888374


Ayrıntılı Bilgi İçin: accounting@ieu.edu.tr