Kayıt-Kabul Müdürlüğü

Kayıt Kabul Müdürlüğü Görev Tanımları

Meryem ELMASTAŞ
Kayıt Kabul Müdürü

0232 488 81 67
meryem.elmastas@ieu.edu.tr

 

 

Özlem TEKİN KINIS
Öğrenci Bilgi Sistemi Şefi


0 232 488 81 49
ozlem.tekin@ieu.edu.tr

Sorumlu Olduğu Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Program

İşletme

İşletme (UOLP)

Muhasebe ve Denetim 

 • Öğrenci Bilgi Sistemi’nde ihtiyaçduyulan ilave yazılımların hazırlanması ve düzeltilmesi ile ilgili işlemlerin takibi.

 • Öğrenci verilerinin Öğrenci Bilgi Sistemi’ne aktarılması işlemlerinin takibi.

 • Ders Kayıtları ve Danışman Onayları işlemlerinin takibi

 • Öğretim Üyelerinin Not Girişi ileilgili işlemlerinin yürütülmesi

 • YÖK veritabanında kullanılmak üzere istenen verilerin hazırlanması işlemlerin takibi

 • Öğrenciler tarafından talep edilen yazışmaların takibi

 

 

İlknur GÜLERER
Ders ve Sınav Programlama Şefi

0 232 488 81 58
ilknur.dayanikli@ieu.edu.tr

Sorumlu Olduğu Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Program

Lojistik Yönetimi

 • Ders Programlarının hazırlanması ve takibi

 • Sınav Programlarının hazırlanması ve takibi

 • Not İşlemlerinin takibi

 • Öğretim planları değişiklikleri ve intibak işlemlerinin takibi

 • Sınav Koordinasyon Kurulu ve Yazokulu Koordinasyon Kurulu'nun idari işlemlerinin takibi

 • Dönemiçi ve Dönem Sonu Sınav görevlendirmelerinin takibi

 • Derslik programlarının Takibi

 • Sınav Evraklarının ve Not Çizelgelerinin takibi (Lisans ve Meslek Yüksekokulu)

 • Arşiv ile ilgili işlemlerin takibi

 • Ders Yükü tablolarının hazırlanması

 

 

Aytül  TÜZEMEN APAYDIN

Mezuniyet ve Burs İşlemleri Sorumlusu

0232 488 81 70
aytul.tuzemen@ieu.edu.tr
 

 

Sorumlu Olduğu Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Program

Ekonomi

Ekonomi (UOLP)

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

 • Merkezi Sistem, DGS, Ön kayıt-özel yetenek sınavı, Ek kontenjan ile Üniversiteye yerleşen lisans ve önlisans öğrencilerinin kesin kayıt işlemlerinin takibi

 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Kabul işlemlerinin takibi

 • Af Kanunu ile Üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin işlemlerinin takibi

 • Kurum içi ve Kurum dışı yatay geçiş başvurularının kabulü, ders muafiyetleri ve ders kayıt işlemlerinin takibi

 • Misafir öğrenci başvurularının kabulü ve ders kayıt işlemlerinin takibi

 • Çift Anadal (ÇAP) ve Yan Dal (YDP) Programları başvurularının kabulü ve değerlendirilmesi, ilanı

 • Burslu öğrenci işlemleri ve Burslu öğrencilerin başarı durumlarının takibi

 • Mezuniyet İşlemlerinin takibi(Mezuniyet Töreni, Diploma,Diploma Eki Belgelerinin hazırlanması, dağıtımının takibi)

 

 

 

Pınar GÜVENİR DUYDUKOĞLU

İdari İşler 

0 232 488 81 79
pinar.guvenir@ieu.edu.tr

 

Sorumlu Olduğu Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Program

İletişim Fakültesi

 • Lisans, Önlisans öğrencilerinin öğretim ücretleriyle ilgili işlemlerin yürütülmesi ve takibi.
 • Burslu öğrenci işlemleri ve Burslu öğrencilerin başarı durumlarının takibi
 • Kurum dışı yatay geçiş başvurularının kabulü, ders muafiyetleri ve ders kayıt işlemlerinin yürütülmesi
 • Misafir öğrenci başvurularının kabulü ve ders kayıt işlemlerinin yürütülmesi

 

 

 

Merve ALTINSOY
İdari İşler 

0 232 488 83 13
merve.altinsoy@ieu.edu.tr

 

Sorumlu Olduğu Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Program

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

 • Derslik programlarının Takibi
 • Dönem içi ve Dönem Sonu Sınav görevlendirmelerinin yapılması ve takibi
 • Sınav Koordinasyon Kurulu idari işlemlerinin yürütülmesi.
 • Not İşlemleri (I Notları, Not İtiraz İşlemleri, Devamsız Notlarının düzeltilmesi, Staj notlarının girilmesi)
 • Not çizelgelerinin teslim alınması ve takibi  (Lisans ve Meslek Yüksekokulu)
 • Sınav Programlama hizmetlerinin yürütülmesi ve takibi
 • Sınav Evraklarının Takibi (Lisans ve Önlisans)
 • Öğrenci Bilgi Sistemi’nde ihtiyaç duyulan ilave yazılımların hazırlanması ve düzeltilmesi ile ilgili işlemlerin takibi.

 

 

Senem YILMAZ
İdari İşler

0 232 488 81 78

senem.yilmaz@ieu.edu.tr

 

Sorumlu Olduğu Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Program

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

 • Merkezi Sistem, DGS,Ön kayıt-özel yetenek sınavı, Ek kontenjan ile Üniversiteye yerleşen lisans ve önlisans öğrencilerinin kesin kayıt işlemlerinin yürütülmesi

 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Kabul işlemlerinin yürütülmesi

 • Af Kanunu ile Üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin işlemlerinin yürütülmesi

 • Kurum içi yatay geçiş başvurularının kabulü, ders muafiyetleri ve ders kayıt işlemlerinin yürütülmesi

 • Mezuniyet İşlemlerinin takibi (Mezuniyet Töreni, Diploma, Diploma Eki Belgelerinin hazırlanması, dağıtımı)

 • Yabancı Uyruklu öğrenciler için yapılan "Türk Dili Yeterlik Sınavı" işlemlerinin takibi

 • Dikey Geçiş öğrencilerinin akademik durumlarının takibi.

 • Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne ait Hizmet içi eğitim programlarının koordinasyonu.

 

 

Ayşegül TOK
İdari İşler 

0 232 488 81 60
aysegul.tok@ieu.edu.tr
 

Sorumlu Olduğu Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Program

Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 • Talep edilen tüm yazışmaların yapılması
 • İlgili kurullardan çıkan öğrencilere ait kararların sisteme işlenmesi ve öğrencilere yazı ile bildirilmesi.
 • Ders Muafiyeti, Hazırlık sınıfı Muafiyeti, II. Yabancı Diller Muafiyet Notları, ENG dersi Muafiyet Notları
 • Kaydı silinen öğrencilerin ilişik kesme işlemleri (Dosyaların düzenlenmesi, arşivlenmesi)
 • Erasmus programı kapsamında gelen öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yürütülmesi
 • Arşiv ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve takibi
 • İngilizce hazırlık sınıfından başarısızlıkları nedeniyle kaydı silinen öğrencilerin Türkçe öğretim yapılan kurumlara başvuru işlemlerinin yürütülmesi
 • Şeref-Yüksek Şeref Belgelerinin basılması ve takibi

 

 

Sibel ULUDAĞ
Ön Banko Hizmetleri Sorumlusu

0232 488 82 47

sibel.uludag@ieu.edu.tr
 

 

Sorumlu Olduğu Fakülte/Yüksekokul/Bölü /Program

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

 • Öğrenci Belgelerinin hazırlanması ve takibi
 • Önbüro, bilgi edinme ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi
 • Öğrencilerin akademik işlemlerine ilişkin başvuruların kabulü (Dersten çekilme vb.)
 • Öğrenci Kimlik kartlarının hazırlanması ve takibi

 

 

Sulbiye Nur ÇAYLAK

Ön Banko Hizmetleri Sorumlusu
0 232 488 81 57

sulbiye.caylak@ieu.edu.tr
 

Sorumlu Olduğu Fakülte/Yüksekokul/Bölü /Program

Hukuk Fakültesi

Adalet Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Uuygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu 

 • Transkript Belgelerinin hazırlanması ve takibi
 • Önbüro, bilgi edinme ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi
 • Öğrencilerin akademik işlemlerine ilişkin başvuruların kabulü
  (Dersten Çekilme, vb.)
 • Birime gelen resmi evrakların teslim alınması ve birim içinde ilgililere dağıtımı

   

 

 

 Burcu  KARACA

 Ön Banko Hizmetleri Sorumlusu


 0 232 488 83 68

 burcu.karaca@ieu.edu.tr

Sorumlu Olduğu Fakülte/Yüksekokul/Bölü /Program

Fen Edebiyat Fakültesi

 • Önbüro, bilgi edinme ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi
 • Öğrencilerin akademik işlemlerine ilişkin başvuruların kabulü (Dersten çekilme vb.)
 • Web sitesi güncellenmesi ve duyuruların ilanı