Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Dönem Şeref/Yüksek Şeref Öğrencisi

(Sadece Lisans ve Önlisans programı öğrencileri için)

Bir dönem sonunda en az 25 AKTS kredilik ders alan ve o dönemin not ortalaması 3,00-3,49 olanlar dönem şeref öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi sayılırlar.

  • Bu öğrencilerin listesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Listede yer alan öğrenciler, taleplerini OASIS sistemindeki “Belge Talepleri” menüsünden yapmak suretiyle belgelerini alabilmektedirler.

  • İlgili dönemde öngörülen ders yükünden eksik ders alan, (ÇAP/YDP/Tümleşik program dersleri dönem ders yüküne dahildir)

  • İlgili dönemde (staj notu dahil) başarısız dersi bulunan,

Şeref /Yüksek Şeref öğrencisi olamazlar.

Disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile ancak Senatonun onayı ile yüksek şeref veya şeref öğrencisi sayılabilirler.