Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Dersten Çekilme Koşulları (W) (Lisans ve Önlisans Öğrencileri için)

  • Önlisans programı 1. sınıf öğrencileri (Yatay geçişle kabul edilen öğrenciler dahil) dersten çekilemez.
  • Bir öğrenci, ön lisans/lisans programının ilk iki dönemindeki zorunlu derslerden çekilemez. (Örn. 2. sınıf lisans öğrencisi, 1. sınıf Güz veya Bahar dönemindeki zorunlu bir dersten çekilemez)
  • Lisans Programı 1. sınıf öğrencileri (Yatay ve Dikey Geçişle kabul edilen öğrencileri dahil) sadece planlarında seçmeli ders niteliğinde yer alan serbest Genel Eğitim Derslerinden çekilebilir.
  • Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları (daha önceki notu FF, FD, NA, U olan) derslerden çekilemez.
  • Öğrenciler yükseltmek üzere aldığı derslerden çekilemez.
  • Öğrenciler daha önce çekildiği (W-Withdrawal) notu aldığı derslerden çekilemez.
  • Öğrenciler bir dönemde en çok 1 dersten çekilebilirler. (ÇAP, YDP, Sertifika dersleri dahil)  
  • Ön lisans öğrencileri öğrenim süresince en fazla 2 dersten, lisans öğrencileri öğrenimleri süresince en fazla 6 dersten çekilebilirler.
  • Dersten çekilme, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
  • Üniversitemizde öğrenim gören değişim öğrencilerinin dersten çekilme işlemi Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü’nün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapılabilir.