Kayıt-Kabul Müdürlüğü

Dersten Çekilme Koşulları (W) (Lisans ve Önlisans Öğrencileri için)

  • Önlisans programı öğrencileri (Yatay geçişle kabul edilen öğrenciler dahil) 1. sınıf derslerinden çekilemez.
  • Lisans Programı 1. sınıf öğrencileri (Yatay ve Dikey Geçişle kabul edilen öğrencileri dahil) sadece planlarında seçmeli ders niteliğinde yer alan serbest Genel Eğitim Derslerinden çekilebilir.
  • Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları (daha önceki notu FF, FD, NA, U olan) derslerden çekilemez.
  • Öğrenciler yükseltmek üzere aldığı derslerden çekilemez.
  • Öğrenciler daha önce çekildiği (W-Withdrawal) notu aldığı derslerden çekilemez.
  • Öğrenciler bir dönemde en çok 1 dersten çekilebilirler. (ÇAP, YDP, Sertifika dersleri dahil)  
  • Ön lisans öğrencileri öğrenim süresince en fazla 2 dersten, lisans öğrencileri öğrenimleri süresince en fazla 6 dersten çekilebilirler.
  • Çekilme izni dönem başından itibaren ilk on hafta içinde yapılır. Dersten çekilmeye, öğrenci danışmanının önerisi ve ilgili dersin öğretim üyesinin onayı ile izin verilir.
  • Üniversitemizde öğrenim gören değişim öğrencilerinin dersten çekilme işlemi Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü’nün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapılabilir.